036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Podrška Ministarstva rada i socijalne politike FBiH i Populacijskog fonda UNFPA u osnivanju Centra za zdravo starenje

Gradonačelnik Stjepan Bošković održao je sastanak sa savjetnikom ministra rada i socijalne politike FBiH Tarikom Smailbegovićem, predstavnikom Populacijskog fonda UNFPA Željkom Blagojevićem i savjetnicom iz područja osnivanja centra za zdravo starenje Sejdefom Bašić u cilju uspostavljanja suradnje i osnivanja Centra za zdravo starenje u Stocu. Sastanku su nazočili i ravnatelj Doma zdravlja Stolac dr. Kazimir Raguž i Nikica Markić ravnatelj Doma za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba.

Kao sljedeći korak dogovorena je analiza stanja na terenu, potrebnih ljudskih resursa kao i potencijalnih izvora financiranja, a u svemu tome Grad će imati podršku Ministarstva rada i socijalne politike FBiH i Populacijskog fonda UNFPA.

Nakon sastanka kod gradonačelnika organizirana je posjeta Domu zdravlja Stolac i Domu za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba.