036 853 101

grad@stolac.gov.ba

ODLUKA O UTVRĐIVANJU LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA ČIJI ĆE SE PROJEKTI FINANCIRATI/SUFINANCIRATI IZ PRORAČUNA GRADA STOCA U 2023. GODINI

Na temelju članka 10. Pravilnika o načinu financiranja i sufinanciranja projekata nevladinih i neprofitnih organizacija koje djeluju na području Općine Stolac (“Službeni glasnik općine Stolac”, broj: 2/15 i 01/20), članka 10. Statuta Grada Stoca (“Službeni glasnik Grada Stoca “, broj: 04/22), Gradonačelnik, donosi

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA ČIJI ĆE SE PROJEKTI
FINANCIRATI/SUFINANCIRATI IZ PRORAČUNA GRADA STOCA U 2023. GODINI

I

Ovom Odlukom utvrđuje se lista prijavljenih nevladinih i neprofitnih organizacija koji ispunjavaju/neispunjavanju opće kriterije predviđene Javnim pozivom za financiranje i sufinanciranje projekata nevladinih i neprofitnih organizacija koje djeluju na području grada Stoca ( u daljem tekstu: Javni poziv) a čiji će se projekti financirati/sufinancirati iz proračuna grada Stoca u 2023. godini.

II

Lista potencijalnih korisnika koji ispunjavaju uvijete Javnog poziva raspoređeni su prema oblastima iz članka 3. Pravilnika o načinu financiranja i sufinanciranja projekata nevladinih i neprofitnih organizacija koje djeluju na području grada Stoca, kako slijedi:

Oblast sporta
R.B. Naziv organizacije Projekt Traženi iznos u KM
1. Rukometni klub Stolac Aktivnosti kluba u 2023. 6 000 KM
2. Udruženje građana Kreni
naprijed
Aktivnosti udruženja period 1.4.2023 do 31.12.2023 8 000 KM
3. Karate klub Stolac Nastup na regionalnoj karate ligi, Prvenstvu Republike Hrvatske 2023. i Balkanskom prvenstvu 2023. 3 000 KM
4. Fudbalski klub Iskra Stolac Takmičenje u kantonalnoj ligi HNK  7 000 KM
5. OŽRK Iskra Stolac Aktivnosti kluba-period od 1..4.2023. do 31.12.2023. 10 000 KM
6. Univerzalna škola sporta Stolac 9. međunarodna dječja olimpijada Stolac 2023. 4 000 KM
7. Teniski klub Stolac Organizacija međunarodnog turnira Stolac 2023.i natjecanja u stolnoteniskoj ligi FBiH

 

9 000 KM
8. Šahovski klub Iskra 21. međunarodni memorijalni turnir u
šahu „Bajro Isaković“
5 000 KM
9. Klub borilačkih sportova
Ihsan-dobročinstvo
Takmičenje u jiu jicu 4 000 KM
10 Udruženje građana Job Stolac 18. memorijalni malonogometni turnir
Senad Zećo Sena
5 000 KM
11. Udruga Sport centar Stolac Poboljšanje uvjeta rada 2 000 KM
12. Sportski savez Grada Stoca Organizacija sportskih natjecanja grada Stoca u 2023.godini 30 000 KM
13. HNK Stolac Nabavka IT opreme i traktorske kosilice za održavanje travnjaka na gradskom stadionu u Stocu 8 977, 30 KM
14. Malonogometni klub Stolac Malonogometni turnir Stolac 2023. 1 000 KM
15.  Judo klub Hodovo Tekući troškovi 1 000 KM

 

Oblast kulture
R.b. Naziv organizacije Projekt Traženi iznos u KM
1. HKUD Stolac Ilindanske svečanosti 2023. 15 000 KM
2 BZK Preporod Stolac Obilježavanje 120 godina „Gajeta“, tribine, Stolačko kulturno ljeto, promocije knjiga 3 000 KM
3 Gradski orkestar Stolac “FEMUS”23  Festival muzike Stolac 6 000 KM
4 UG Inicijativa Stolac Smart Fest 2023. 14 000 KM
5 HKUD Dubrave Aladinići 23. Dubravski susreti 10 000 KM
6 Matica hrvatska Stolac Kulturna manifestacija Stolačko kulturno proljeće 2023. 10 000 KM
7 Udruga za učenje jezika
„Lingua anglika“
Učenje i podučavanje jezika 2 000 KM
8 Udruženje građana Iskra Iskre Budućnosti 12 000 KM
9 Udruženje građana Iskra Održavanje rada gradske biblioteke „Mehmedalija Mak Dizdar“ 12 000 KM
10 Medžlis islamske zajednice Stolac Dani stolačkih džamija 2023. 20 000 KM
11 UG Neveš Čišćenje bunara na ulazu u selo Boljuni 4 000 KM

 

Oblast vjerske zajednice
R.b. Naziv Projekt Traženi iznos u KM
1 Župa sv.Mihovila Arkanđela Zamjena otvora na župnoj dvorani i školi 15 000 KM
2 Srpska pravoslavna crkvena
opština Stolačka
Pokrivanje parohijskog doma 14 000 KM
3 Udruga građana “Vidovo polje”Stolac Sveta misa i komemoracija na Radimlji za žrtve Bleiburške tragedije i Križnog puta 15 000 KM
4 Župni ured sv. Ilije Proroka Adventski koncert 2023. 4 000 KM
5 Trebinjsko-mrkanska
biskupija „Sarsenterum“ Stolac
Održavanje multifunkcionalne dvorane Sarsenterum i uređenje prostorija za arhivsku građu 20 000 KM
6 Organizacija porodica Šehida
i poginulih boraca grada
Stoca
Odlazak na zajedničku dženazu 11.7.2023. 1 700 KM
7 Župa sv. Petra i Pavla Rotimlja Nabava  opreme za župnu dvoranu 4 000 KM
8 Župa Svih Svetih Aladinići Uređenje župnog dvorišta 5 000 KM

Civilno društvo

R.b. Naziv Projekt Traženi iznos u KM
1 Udruženje Srba povratnika iz Stoca Održivi povratak – Za Stolac 5 000 KM
2 Udruga pčelara Zanovjet
Stolac
Razvoj pčelarstva na području grada Stoca 5 000 KM
3 Humanitarna udruga Hodovo Stolac Humanitarni rad 3 000 KM
4 Udruga umirovljenika Stolac Isplata otpremnina obiteljima umrlih članova 4 000 KM
5 Udruga Trgovište Prenj Uređenje groblja 3 600 KM
6 Udruga Levantinka Uklanjanje divlje deponije i rekultivacija terena 10 000 KM
7 Tenkisti Hercegovine Obilježavanje obljetnice-Tekući troškovi 4 000 KM
8 Učenička udruga Srednje
škole Stolac
Nabavka opreme za rad školske knjižnice i novinarske sekcije 3 000 KM
9 Udruga „Budi mi prijatelj“
Stolac
Odgoj i obrazovanje djece s poteškoćama u razvoju s područja grada Stoca 3 000 KM
10 Zabavno odgojno-obrazovna
udruga Simba
Opremanje prostorija zabavno odgojno- obrazovne udruge Simba 9 000 KM
11 Udruga građana Pješivac
Brijeg
Sanacija divlje deponije 4 000 KM
12 Fondacija Elmira Sefo Obilježavanje godišnjice osnivanja fondacije „Elmira Sefo“ kroz podizanje svijesti o značaju volonterizma 5 000 KM
13. Udruga građana Stolac Media Nabava opreme za rad portala Stolac.city 4 000 KM

 

Pojedinci
R.b. Naziv Projekt Traženi iznos u KM
1 Tarik Isaković Uređenje kupališta Pjene 1 500 KM
2 Alma Vojinović Podrška djeci Romske
populacije u nastavnim i
vannastavnim aktivnostima
2 000 KM
3 Arnel Zilić Podrška mladim trkačima iz Stoca 1 500 KM
4 Srećko Marijanović Dotisak romana Bezimeni i
promocija istog
3 000 KM
5 Bajram Čerkez Zbirka riješenih zadatak iz
matematike za 2. razred
gimnazije
5 000 KM
6 Ilija Perutina Sveučilišni poslijediplomski
doktorski studij
15 589,01 KM
7 Marinko Šutalo Godišnje održavanje
nekropole stećaka Boljuni sa
prilaznim putovima i pratećim
objektima
1 500 KM
8 Stanko Krnjić  Tisak nove knjige “Krljušti” 1 500 KM

III

Opće kriterije predviđene Javnim pozivom za financiranje i sufinanciranje projekata nevladinih i neprofitnih organizacija nisu ispunili:

R.b. Naziv
1. Udruga „Susret“ Stolac – Obrazac za prijavu projekta i tražena Izjava nisu potpisani
2. Centar za istraživanje i unapređenje
duhovne i kulturne baštine u BiH – Nije dostavljena tražena Izjava
3. Udruženje Dobro.ba – Nema sjedište na području Grada Stoca
4. Rabija Gutošić – Nije dostavljena tražena Izjava

 

Nakon bodovanja pristiglih projekata i utvrđivanja Rang liste konačnu odluku o dodjeli sredstava za financiranje/sufinanciranje projekata nevladinih organizacija donosi Gradonačelnik grada.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja

 

GRADONAČELNIK
Stjepan Bošković, dipl.ing.