036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Odluka o potrebi zasnivanja radnog odnosa

Na temelju članka 24. Statuta Javne Ustanove „Centar za kulturu i sport“ Stolac („Službeni glasnik Općine Stolac“, broj: 2/20) i članka 5. Pravilnika o radu Javne Ustanove „Centar za kulturu i sport“ Stolac („Službeni glasnik Općine Stolac“, broj: 5/21), ravnatelj dana 07.07.2021. godine, donosi

ODLUKU

o potrebi zasnivanja radnog odnosa

 

 

Članak 1.

            Utvrđuje se potreba za zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vrijeme na radna mjesta, kako slijedi:

  1. Referent na upravljanju i održavanju objekata-2 izvršitelja
  2. Pomoćni radnik-čistačica- 3 izvršitelja

Članak 2.

            Zasnivanje radnog odnosa iz članka 1. ove Odluke izvršit će se raspisivanjem javnog natječaja sukladno odredbama Pravilnika o radu Javne Ustanove „Centar za kulturu i sport“ Stolac

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

RAVNATELJ

Nikola Vujnović