036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Odluka o poništenju Javnog oglasa Centra za socijalni rad Stolac

 Na temelju čl.15. i čl.20. Statuta Centra za socijalni rad Stolac, broj : 05- 288/ 16 od 20.05.2016. godine, a u svezi provedbe postupka izbora kandidata prijavljenih na Javni oglas Centra za socijalni rad Stolac, broj: 05-566-1/20 od 16.09.2020.g., javno objavljenoga dana 25.09.2020.g., i uvida u spis Javnoga oglasa, ravnatelj Centra za socijalni rad Stolac, donosi

 

O D L U K U

 

  • Poništava se Javni oglas Centra za socijalni rad Stolac, broj: 05-566-1/20 od 16.09.2020.g., javno objavljen dana 25.09.2020.g. na službenoj web stranici općine Stolac, zbog utvrđenog neispunjenja propisanog uvjeta javnog oglašavanja iz čl.5.st.3. i st.4.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru HNŽ-K (Narodne novine HNŽ-K, br.4/19 i 5/19).

 

  • U svezi javnog oglasa iz tč.I. ove Odluke, prestaje primjena svih pojedinačnih akata Centra za socijalni rad Stolac, donesenih za provedbu predmetnoga postupka, a sve provedene radnje u postupku se poništavaju, te se postupak izbora kandidata, po predmetnom javnom oglasu – u daljnjem, neće sprovoditi.

 

  • Ova odluka će se objaviti na službenoj web stranici općine Stolac.

 

  • Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.