036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Odluka o određivanju biračkih mjesta za provedbu općinskih izbora 15.11.2020.godine

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanska županija

Općina Stolac

Općinsko izborno povjerenstvo-komisija Stolac

 

 

Broj : 05/2020

Datum : 08.09.2020. godine

 

Temeljem članka 3. stavak (2) Naputka o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta, a u vezi sa člankom 5.1 stavak (1) i (2) izbornog zakona BIH Općinsko izborno povjerenstvo-komisija Stolac, na sjednici održanoj 08.09.2020. godine, donosi :

                                                                 ODLUKU

O određivanju biračkih mjesta za provedbu općinskih izbora 15.11.2020.godine

  1. Biračka mjesta za provedbu općinskih izbora 15.11.2020. godine su :

176A 001- Burmazi

176A 002 – Kruševo

176A 003 – Podgrad 1

176A 004 – Stolac 1 A

176A 005 – Gorica 1

176A 006 – Rivine 1

176A 007 – Bobanovo

176A 008 – Aladinići

176A 009 – Prenj

176A 010 – Hodovo 1

176A 011 – Vidovo polje

176A 012 – Stolac 2

176A 013 – Stolac 3

176A 014 – Rivine 2

176A 015 – Podgrad 2

176A 016 – Gorica 2

176A 017 – Crnići

176A 018 – Stolac1 B

176A 019 – Hodovo 2

176A – NNN.

 

 

  1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                       Predsjednik OIR/OIK Stolac 

                                                                                                           Miroslav Marić, dipl.iur