036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Odluka o dodjeli stipendija studentima općine Stolac

Na temelju članka 33. Statuta općine Stolac ( «Sl. glasnik općine Stolac» broj: 01/98 i 01/02), i članka 4. Odluke o načinu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima s područja općine Stolac u akademskoj 2019./20. godini, (Sl. glasnik općine Stolac broj 01/20,), Načelnik općine  donosi

O D L U K U

O DODJELI STIPENDIJA STUDENTIMA  OPĆINE STOLAC

I

U akademskoj 2019/20. godini općina Stolac dodjeljuje stipendije studentima visokoškolskih ustanova koji imaju prebivalište u općini Stolac, kako slijedi:

Redni broj

Prezime i ime

Ime roditelja

Ukupan broj bodova

1.

Kavelj, Ivana 

Dalibor

15

2.

Matić, Monika

Marinko

35

3.

Mijač, Mario 

Valentin

25

4.

Papac,  Ivan 

Slavko

30

5.

Perić, Dragan

Nikica

5

6.

Perić, Ljiljana

Marinko

55

7.

Perutina,  Ivana 

Robert

30

8.

Perutina,  Katarina 

Dano

35

9.

Raguž,  Barbara

Ljubomir

25

10.

Raguž, Katarina

Ante

5

11.

Raguž, Matko

Milenko

40

12.

Raič, Marko

Ferdo

40

13.

Raspudić,  Andrea

Branko

30

14.

Vujnović, Lorena

Milenko

15

 

II

Stipendija se dodjeljuje za tekuću akademsku godinu u bespovratnom iznosu. Iznos, način isplate i međusobni odnosi između općine Stolac kao davatelja stipendije i studenta kojem je dodijeljena stipendija regulirati će se posebnim ugovorom.

III

Svaki sudionik Javnog natječaja za dodjelu stipendija nezadovoljan rezultatima natječaja može u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja rezultata natječaja podnijeti prigovor  na Odluku o dodjeli stipendije Načelniku općine Stolac, na adresu Općina Stolac, Kralja Tomislava bb, 88360 Stolac, s naznakom „Prigovor na rezultate natječaja za dodjelu stipendija u akademskoj 2019./20. godini“.

 

IV

Studenti koji neće  koristiti pravo podnošenja prigovora na rezultate natječaja mogu dostaviti brojeve žiro-računa u Službu za financije i proračun općine Stolac danom objave ove Odluke.

V

Konačna lista  studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju objavit će se nakon isteka roka na prigovore na oglasnoj ploči zgrade općine i na web stranici Općine Stolac.

 

 

Broj: 01/1-1049/20

Stolac,  09.09. 2020. godine

NAČELNIK OPĆINE

Stjepan Bošković, dipl.ing.