036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Obavijest; Ostvarivanje prava na glasanje birača koji su pozitivni na COVID-19 i/ili birača kojima je određena izolacija ili su hospitalizirani

Općinsko izborno povjerenstvo-komisija Stolac

 

O B A V I J E S T

Ostvarivanje prava na glasanje birača koji su pozitivni na COVID-19 i/ili birača kojima je određena izolacija ili su hospitalizirani

Imjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izbora u BiH biračima koji su COVID -19 pozitivni i/ili su u izolaciji odnosno koji su hospitalizirani omogućeno je da ostvare pravo glasa putem posebnog mobilnog tima i u slučaju kada  ne posjeduju akt (medicinski nalaz ili rješenje) od nadležnog organa. U tom slučaju oni su dužni podnijeti zahtjev općinskoj/gradskoj izbornoj komisiji, a moći će ostvariti biračko pravo ako se njihovo ime bude nalazilo u evidenciji podataka nadležnih institucija o ovim kategorijama birača.

 

(1) Biraču čije se ime nalazi na izvodu iz Središnjeg biračkog spiska za glasanje na nekom od redovnih biračkih mjesta na području općine Stolac, a koji je pozitivan na COVID-19 i/ili kojem je izrečena mjera nadležnog organa o obaveznoj izolaciji ili se nalazi na bolničkom liječenju ili je u evidenciji podataka nadleznih institucija o ovim kategorijama lica, zbog čega nije u mogućnosti doći na biračko mjesto na kojem je upisan u izvod iz Središnjeg biračkog spiska da glasa osobno, biti će, na njegov zahtjev, omogućeno glasanje putem kovertiranih glasačkih listića.

(2) Da bi ostvario biračko pravo, birač iz stava (1) dužan je najkasnije u roku od 72 sata prije dana izbora osobno (putem e-maila, faks aparata ili telefonskih aplikacija osposobljenih za prijem dokumenata, odnosno fotografija dokumenata) ili putem drugog lica, dostaviti Općinskom izbornom povjerenstvu Stolac, zahtjev za glasanje putem kovertiranog glasačkog listića, odnosno medicinski nalaz koji potvrđuje da je pozitivan na COVID-19 i/ili akt nadležnog organa kojim mu je određena izolacija ili hospitalizacija.

 

(3) Ukoliko birač iz stava (1) ne posjeduje medicinski nalaz ili akt nadležnog organa kojim mu je određena obavezna izolacija ili su hospitalizirani, osnovanost zahtjeva iz stave (2) ce se cijeniti uvidom u službene evidencije nadležnih organa o ovim kategorijam lica koje se po zahtjevu dostavljaju izbornim povjerenstvima osnovnih izbornih jedinica.

 

(4) Birač kojem je dijagnosticirano oboljenje COVID-19 nakon isteka roka od 72 sata prije dana izbora, ili na sam dan izbora, zahtjev za glasanje iz stava (2) je dužan dostaviti najkasnije na dan izbora do 9,00 sati.

 

Zahtjeve koji sadrže adresu i datum rođenja birača, te kontakt podatke birači mogu dostaviti Općinskom izbornom povjerenstvu Stolac na:

E-mail: oipoik176covdoc@gmail.com

Viber broj: + 387 63 223 975

Fax: + 387 36 819 042

Ili putem drugog lica neposredno predati u sjedište Općinskog izbornog povjerenstva Stolac.

 

Stolac, 09.11.2020.                                                                            Predsjednik OIK/OIP Stolac

                                                                                                                      Miroslav Marić