036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Obavijest o održavanju Javne rasprave za Projekat izgradnje izgradnje Jadransko-jonskog koridora, dionice Stolac – Interregionalni čvor Počitelj – dužine 23,5 km

Federalno ministarstvo okoliša i turizma Sarajevo, u skladu sa članom 40. stav (5) Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“ broj: 15/21), poziva stanovnike grada Stoca, kao i sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da uzmu učešće u Javnoj raspravi u postupku ocjene Studije o utjecaju na okoliš za investitora Javno poduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, za projekt izgradnje Jadransko-jonskog koridora, dionice Stolac – Interregionalni čvor Počitelj – dužine 23,5 km.

Prva Javna rasprava održati će se u Gradu Stocu dana 30.11.2023. godine (četvrtak) u 11 h, sala za sastanke Gradskog vijeća Stolac, Banovinska bb, 88360 Stolac.

Dnevni red:
1.Prezentacija zakonskog osnova u postupku ocjene SUO (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma)
2. Prezentacija Studije o utjecaju na okoliš (izrađivač SUO)
3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja

Dokumentacija za predmetnu Studiju utjecaja na okoliš dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma – ulica Hamdije Čemerlića br 2, 71 000 Sarajevo, kao i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba – Okolišne dozvole/javni uvidi i javne rasprave.
Dokumentacija je također dostupna za uvid u prostorijama JP Autoceste FBiH.