036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Novi vodič kroz Stolac pod nazivom “Stolac – Muzej pod vedrim nebom”

Ovih dana JU Radimlja je izdala vodič/brošuru o Stocu, u kojem su detaljno rastumačeni svi značajni kulturno-povijesni lokaliteti koji se nalaze na području Stoca.

Riječ je o vodiču kroz Stolac, koji nosi naziv “Stolac – Muzej pod vedrim nebom”. Isti je financiran sredstvima UNESCO-a, u okviru participacijskog programa 2022/2023, uz sufinanciranje Javne ustanove za razvoj turizma i zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa “Radimlja“ Stolac.

Osim na hrvatskom, vodič je tiskan na šest svjetskih jezika: engleski, njemački, slovenski, francuski, poljski i talijanski.

Nakladnik je JU Radimlja odnosno Maja Lopin, tekstualni sadržaj pripremile su Ana Palameta, Željana Terkeš i Irena Goluža, autori fotografija su Pero Pavlović i Ivan Puljić.

Za grafičku pripremu i tisak zadužena je bila grafička industrija – Suton Print d.o.o. Široki Brijeg, za prijevod na svjetske jezike pobrinula se agencija za poduke i prevodilaštvo – Libar, a sadržaj je lektorirala Aneta Šutalo.

Vodič od danas možete pronaći u prostorijama JU Radimlja.