036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Novi edukativni sadržaji na Radimlji

Javna ustanova Radimlja u suradnji s općinom Stolac posljednjih godina kontinuirano radi na turističkoj promociji ovoga kraja, kako prema domaćem tako i prema stranom tržištu. Ustanova i ove godine spremno očekuje svoje goste. Svoje sadržaje obogatili su i prilagodili ponudom za najmlađe posjetitelje.

U suradnji sa Međunarodnim aerodromom “SARAJEVO” uspješno su realizirali projekt ,,Mali čuvari kulturnog naslijeđa“. Projektom je osposobljen dječji poligon sa popratnim edukativnim didaktičkim sadržajima u svrhu zabave, edukacije te je tako ostvaren još jedan dodatni sadržaj za najmlađe posjetitelje nekropole stećaka Radimlja.

Radi se o mini nekropoli sa postavkom najpoznatijih stećaka proizvedenih na dječjoj visini koji su vjerna kopija stećaka sa Radimlje, dimenzija umanjenih za 3 puta. Uz igru su tiskali  i dvojezičnu bojanku (hrvatski i engleski jezik) edukativnog karaktera sa ilustriranim motivima kulturno-povijesnih spomenika općine Stolac.

Kako su jedan od organizatora i srednjovjekovnog sajma Stolačka tarča nabavili su i dva kostima sa srednjovjekovnim elementima koji su namijenjeni turističkim vodičima za interpretacijsko vođenje izleta po Stocu.

Nadamo se da će ovakakv moderan pristup turističkoj djelatnosti oživjeti i brojne druge znamenitosti naše općine.

 {slike}maličuvari{/slike}