036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Nove Zapovijedi Stožera civilne zaštite HNŽ

Županijski stožer civilne zaštite HNŽ-a na šesnaestoj izvanrednoj telefonskoj sjednici održanoj 22.ožujka 2020.donio je nekoliko zapovijedi. 

  1. Zapovijeda se zabrana kretanja više od jedne osobe na udaljenosti manjoj od 2 metra na području Hercegovačko-neretvanske županije.
  2. Zapovijeda se vozačima na području Hercegovačko-neretvanske županije da u automobilima mogu prevoziti samo jednu osobu, s tim da ta osoba sjedi na sjedištu iza vozača uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera  koje podrazumijevaju minimalnu zaštitnu opremu (maska, rukavice i naočale).
  3. Za provođenje ove zapovijedi odgovoran je ministar Ministarstva unutarnjih poslova HNŽ.
  4. Zadužuje se ministarstvo iz točke 3. ove zapovijedi da putem Županijskog operativnog centra civilne zaštite izvještava Županijski stožer civilne zaštite o svim poduzetim mjerama na izvršavanju ove zapovijedi.
  5. Ova zapovijed stupa na snagu danom donošenja.