036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Nastavak izgradnje Dubravskog vodovoda; završen dio od Aladinića do Pješivca

Općina Stolac je prije 15 godina zajedno sa općinom Čapljina krenula u projekt izgradnje vodovoda Dubravska visoravan. Svih prethodnih godina mnoga  naselja između Čapljine i Stoca nisu imala „pravu“ vodu iz vodovoda pa su jedini spas bile čatrnje ili kupovina vode iz cisterni. Dolaskom vode predviđao se preporod plodne Dubravske visoravni, a vodu je dobilo tisuće domova u navedenim općinama.

Općina Stolac ističe vodovod Dubravska visoravan kao jedan od kapitalnih projekata, pa su tako u Proračunu općine  za ovu godinu osigurana sredstva u iznosu od milijun KM za nastavak izgradnje Dubravskog vodovoda.

U 2020. godini nastavljena je izgradnja vodovoda “Dubrave, završen je dio od Aladinića do Pješivca gdje se radio glavni distributivni cjevovod  sa promjerom 315 mm u dužini od 1.300,00 m, a prolaskom glavnog voda stvorili su se i uvjeti za izgradnju sekundarne mreže u naseljima Donji Jasoč 1.400,00 m ( φ 110 mm) Gornji Jasoč  1.700,00 m (φ160 mm) Pjana brda  400, 00 m (φ 110 mm) i Kasarna 220,00 m (φ 110 mm).

Sredstva za realizaciju navedenog projekta osigurala je općina Stolac uz sufnanciranje Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 200 000,00 KM a radove na izgradnji izvodilo je poduzeće Eccon Inžinjering.