036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Naredba Stožera civilne zaštite općine Stolac

Uz Odluku o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (covid -19) na području općine Stolac donesena  je naredba kojom Općinski stožer civilne zaštite naređuje svim javnim ustanovama, javnim poduzećima, gospodarskim društvima i drugim pravnim subjektima da odmah i bez odlaganja postupe sukladno Odlukama, naredbama, naputcima i preporukama Stožera civilne zaštite HNŽ i F  BiH.

Općnski stožer civilne zaštite naređuje svim osobama koje su u proteklih 15 dana došle sa sumnjivih područja (zahvaćenim virusom COVID-19) i osobama koje su bile u njihovom bliskom kontaktu da se telefonski prijave u Dom zdravlja Stolac na broj 036 853 444 / 124, županijskom sanitarnom inspektoru na broj 063 223 556 ili Županijskom centru civilne zaštite na 121, te da se drže preporuka županijskog kriznog stožera o samoizolaciji.

Naređuje se i privremena obustava pružanja usluga ugostiteljskih objekata svih kategorija, noćnih i disko klubova, kladionica, tržnih centara, dvorana kao i rad uslužnih djelatnosti; frizeri, kozmetičari, brijači, pedikeri koji ostvaruju  bliži kontakt s klijentima, osim objekata u  kojima se prodaju prehrambeni proizvodi,  dostava hrane.

Stožer također naređuje otkazivanje svih javnih i drugih  okupljanja na području općine Stolac a građanima  se preporučuje da izbjegavaju masovna okupljanja do prestanka pandemije korona virusa. A nadzor nad primjenom ove naredbe  vršit će Općinska inspekcija, Policijska postaja Stolac i Dom zdravlja Stolac u suradnji sa županijskim sanitarnim inspektorom i ostalim nadležnim institucijama.