036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Najava: XXVI. sjednica OV Stolac

XXVI. sjednica Općinskog vijeća Stolac održat će se dana 11. 11. 2020. godine (srijeda) u prostorijama općine Stolac sa početkom u 09, 00 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 25. sjednice OV Stolac,
  2. Odluka o prijenosu prava korištenja na nekretninama
  3. Zahtjevi građana
  4. Vijećnička pitanja.