036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Najava: XXV. sjednica OV Stolac

XXV. sjednica Općinskog vijeća Stolac održat će se dana 09. 09. 2020. godine (srijeda) u prostorijama općine Stolac sa početkom u 09, 00 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 24. sjednice OV Stolac,
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Proračuna općine Stolac za 2020. godinu,
 3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna općine Stolac za 2020. godinu,
 4. Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Proračuna općine Stolac za period 01.01. do 30.06.2020.godine,
 5. Odluka o namjenskom utrošku sredstava ostvarenih po osnovu prihoda od zakupa, zamjene i koncesije poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na području općine Stolac,
 6. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju JU „Centar za kulturu i sport“ Stolac,
 7. Odluka o produženju mandata vršitelja dužnosti ravnatelja JU „Centar za kulturu i sport“ Stolac,
 8. Odluka o produženju mandat privremenom upravnom vijeću JU „Centar za kulturu i sport“ Stolac,
 9. Odluka o subvencioniranju troškova prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač općina Stolac,
 10. Zaključak za preuzimanje uloge koncesora na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na području općine Stolac,
 11. Odluka o davanju suglasnosti za korištenje zemljišta javno dobro za potrebe izgradnje autoceste na trasi koridora Vc u k.o. Rotimlja,
 12. Procjena ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća općine Stolac za 2020. godinu,
 13. Plan zaštite od prirodnih i drugih nesreća općine Stolac za 2020. godinu,
 14. Procjena ugroženosti od požara općine Stolac za 2020. godinu,
 15. Plan zaštite od požara općine Stolac za 2020. godinu,
 16. Zahtjevi građana,
 17. Vijećnička pitanja.