036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Najava: U petak XXII. sjednica OV Stolac

XXII. sjednica Općinskog vijeća Stolac održat će se dana 20.12.2019. godine (petak) s početkom u 09,00 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa XXI. Sjednice OV Stolac
  2. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna općine Stolac za 2019. godinu,
  3. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o izvršenju Proračuna općine Stolac za 2019. godinu,
  4. Odluka o usvajanju Proračuna općine Stolac za 2020. godinu,
  5. Odluka o izvršenju Proračuna općine Stolac za 2020. godinu,
  6. Odluka o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu prihoda od zakupa, zamjene i koncesije poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na području općine Stolac,
  7. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu općine Stolac x2,
  8. Odluka o suglasnosti na produženje ugovora o davanju u zakup zemljišta,
  9. Zahtjevi građana
  10. Vijećnička pitanja 

Proračun općine Stolac za 2020. godinu kojeg bi vijećnici trebali usvojiti na sjednici  karakterizira niz projekata koji se planiraju realizirati u 2020-oj godini. Od kapitalnih projekata koji su već započeti ili će se tek pokrenuti sljedeće godine ističemo; nastavak radova na vodoopskrbnom sustavu na Dubravskoj visoravni, izgradnja amfiteatra na Starom gradu, nastavak izgradnje sustava za navodnjavanje Dolumi II. Faza. Kreće se i s izradom glavnog projekta za Gradsku športsku dvoranu u Stocu, kao i s projektom iluminacije Starog grada, nastavlja se s izgradnjom infrastrukture u Gospodarskoj zoni Hodovo. Ističemo posebno obnovu Srednje škole Stolac i  Dječjeg vrtića Stolac, te rekonstrukciju Ulice kneza Domagoja kao i rekonstrukciju i sanaciju lokalnih cesta u općini Stolac.

U Proračunu su također osigurana sredstva za stipendije, volontere, prijevoz učenika kao i za projekte iz kulture i sporta.