036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Najava: U petak XX. sjednica OV Stolac

XX. sjednica Općinskog vijeća Stolac će se održati dana 08.11.2019. godine (petak) u prostorijama općine Stolac sa početkom u 09, 00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa XIX. sjednice OV Stolac
 2. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Stolac za razdoblje 01.01.-30.09.2019. godine
 3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Proračuna općine Stolac za 2019. godinu
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna općine Stolac za 2019. godinu
 5. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće, naknada plaće: izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika, državnih službenika i namještenika Općine Stolac
 6. Odluka o suglasnosti na produženje ugovora o davanju u zakup poslovnog prostora X2
 7. Odluka o suglasnosti na produženje ugovora o davanju u zakup zemljišta
 8. Odluka o davanju u zakup zemljišta
 9. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu općine Stolac X3
 10. Zahtjevi građana
 11. Vijećnička pitanja