036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Lakše do ilirskog grada Daorson

Javna ustanova za razvoj turizma i zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa „Radimlja“ Stolac realizirala je projekt „Uređenje pristupnog puta i postojećeg vidikovca Daorson“ kojeg je financijski podržalo Federalno ministarstvo kulture i sporta.

Opći cilj projekta bila je estetska obnova u svrhu veće turističke posjećenosti ilrskog grada Daorson. Projektom su odrađene sljedeće aktivnosti: odvoz uništenog urbanog mobilijara, izrada i montaža novog mobilijara sa željeznom konstrukcijom, izrada i montaža info tabla, kao i izrada i montaža PVC folija, a reparirana je i željezna ograda i nosači signalizacije.

Uređen je i pristupni put prema navedenom lokalitetu koji se sastojao od mehaničkog čišćenja malčerom, ručnog čišćenja terena, kao i nasipanja i ravnanja dijela puta. Promotivne aktivnosti odnosile su se na tiskanje promotivnih brošura o Daorsonu. Navedenim aktivnostima osigurat će se prohodniji put do Daorsona, lakši turistički pronalazak i posjete, a sami vidikovac će dobiti svoj smisao i svrhu, te će posjetitelji moći uživati u krajoliku.

{slike}daors{/slike}