036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Konačna odluka o dodjeli stipendija studentima s područja grada Stoca

Na temelju članka 10. Statutarne Odluke o gradu Stocu ( «Sl. glasnik Grada Stoca» broj: 01/22), i članka 4. Odluke o načinu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima s područja grada Stoca u akademskoj 2022./23. godini, (Sl. glasnik Grada Stoca broj 02/23), Gradonačelnik grada Stoca donosi

KONAČNU ODLUKU
O DODJELI STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA GRADA STOCA

I

U akademskoj 2022/23. godini Grad Stolac dodjeljuje stipendije studentima visokoškolskih ustanova koji imaju prebivalište na području grada Stoca, kako slijedi:

R.b. Prezime i ime Ime roditelja Ukupan broj bodova
1. Aleksić Ivan Marko 35
2. Bošković Darija Nikica 15
3. Bošković Ivana Željko 25
4. Bošković Lazar Željko 35
5. Bošković Vinka Mirko 60
6. Butigan Karla Mile 15
7. Elezović Merjem Edib 15
8. Kevo Josipa Pavo 25
9. Krešić Bojana Ivan 25
10. Kulaš Anamaria Zvonko 35
11. Marić Andrea Zlatko 65
12. Marić Ivana Stojan 15
13. Marić Luka Marinko 35
14. Marić Petra Zlatko 80
15. Marić Sara Zdenko 15
16. Matić Gabriela Dragan 25
17. Matić Gabrijela Marinko 15
18. Matić Janja Mirko 35
19. Milanović Ante Zdenko 35
20. Milanović Darija Marinko 15
21. Moro Ivana Rafael 15
22. Moro Monika Boris 25
23. Pažin Katica Stojan 40
24. Perić Anđela Stjepan 40
25. Perić Katarina Vinko 25
26. Perutina Ivana Dano 40
27. Prce Gabriel Andrija 15
28. Prkačin Filip Ivan 15
29. Proleta Antonija Miro 25
30. Proleta Zrinka Vlaho 25
31. Raguž Ana Željko 40
32. Raguž Lucijana Vide 35
33. Raič Ivan Ferdo 15
34. Vukić Marija Miho 50

 

II

Stipendija se dodjeljuje za tekuću akademsku godinu u bespovratnom iznosu. Iznos, način isplate i međusobni odnosi između Grada Stoca kao davatelja stipendije i studenta kojem je dodijeljena stipendija regulirati će se posebnim ugovorom.

III

Studenti kojima su ovom Odlukom dodijeljene stipendije, dužni su do petka 07.07.2023. godine u Službu za financije i proračun dostaviti potvrdu o otvorenom tekućem računu kod poslovne banke.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja , ista će biti objavljena na oglasnoj ploči Gradske uprave i na web adresi www.stolac.gov.ba.

Broj: 01/1-1118/23
Stolac, 05.07. 2023. godine

GRADONAČELNIK
Stjepan Bošković, dipl.ing.