036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Konačna Odluka o dodjeli stipendija studentima općine Stolac

Na temelju članka 33. Statuta općine Stolac ( «Sl. glasnik općine Stolac» broj: 01/98 i 01/02), i članka 4. Odluke o načinu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima s područja općine Stolac u akademskoj 2019./20. godini, (Sl. glasnik općine Stolac broj 01/20), Načelnik općine  donosi

KONAČNU ODLUKU

O DODJELI STIPENDIJA STUDENTIMA  OPĆINE STOLAC

 

I

U akademskoj 2019./20. godini općina Stolac dodjeljuje stipendije studentima visokoškolskih ustanova koji imaju prebivalište u općini Stolac, kako slijedi:

 

Redni broj

Prezime i ime

Ime roditelja

Ukupan broj bodova

1.

Kavelj, Ivana 

Dalibor

15

2.

Matić, Monika

Marinko

35

3.

Mijač, Mario 

Valentin

25

4.

Papac,  Ivan 

Slavko

30

5.

Perić, Dragan

Nikica

5

6.

Perić, Ljiljana

Marinko

55

7.

Perutina,  Ivana 

Robert

30

8.

Perutina,  Katarina 

Dano

35

9.

Raguž,  Barbara

Ljubomir

25

10.

Raguž, Katarina

Ante

5

11.

Raguž, Matko

Milenko

40

12.

Raič, Marko

Ferdo

40

13.

Raspudić,  Andrea

Branko

30

14.

Vujnović, Lorena

Milenko

15

 

 

II

Stipendija se dodjeljuje za tekuću akademsku godinu u bespovratnom iznosu. Iznos, način isplate i međusobni odnosi između općine Stolac kao davatelja stipendije i studenta kojem je dodijeljena stipendija regulirati će se posebnim ugovorom.

 

III

Studenti kojima su ovom Odlukom dodijeljene stipendije, dužni su do petka 25.09.2020. godine u Službu za financije i proračun dostaviti potvrdu o otvorenom tekućem računu kod poslovne banke.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja, ista će biti objavljena na oglasnoj ploči i  web stranici Općine Stolac.

 

 

Broj: 01/1-1049-1/19

Stolac,  22.09. 2020. godine

                                                                                                    

NAČELNIK OPĆINE

Stjepan Bošković, dipl.ing.