036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Konačna Odluka o dodjeli stipendija studentima općine Stolac

Na temelju članka 33. Statuta općine Stolac ( «Sl. glasnik općine Stolac» broj: 01/98 i 01/02), i članka 4. Odluke o načinu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima s područja općine Stolac u akademskoj 2020./21. godini, (Sl. glasnik općine Stolac broj 03/21), Načelnik općine  donosi

KONAČNU ODLUKU

O DODJELI STIPENDIJA STUDENTIMA  OPĆINE STOLAC

 

I

U akademskoj 2020./21. godini općina Stolac dodjeljuje stipendije studentima visokoškolskih ustanova koji imaju prebivalište u općini Stolac, kako slijedi:

 

Redni broj

Prezime i ime

Ime roditelja

Ukupan broj bodova

1.       

Bošković Ivana

Željko

15

2.       

Bošković Mile

Željko

35

3.       

Brać Petra

Vide

15

4.       

Butigan Karla

Mile

25

5.       

Crepulja Mihaela

Blaško

35

6.       

Džakula Ivan

Blaženko

20

7.       

Đulić Đenan

Nijaz

35

8.       

Elezović Merjem

Edib

25

9.       

Franjičić Anđelka

Ivo

30

10.   

Franjičić Veska

Drinko

25

11.   

Goluža Marko

Mario

20

12.   

Grgić Ivan

Robert

15

13.   

Jarak Miliano -Anđelo

Anđelko

5

14.   

Kavelj Ivana

Dalibor

15

15.   

Marić Andrea

Zlatko

80

16.   

Marić Ivana

Stojan

15

17.   

Marić Petra

Zlatko

55

18.   

Marić Sara

Zdenko

40

19.   

Marijanović Marin

Srećko

25

20.   

Marković Miljenko

Anđelko

40

21.   

Matić Gabriela

Dragan

15

22.   

Matić Janja

Mirko

50

23.   

Matić Laura

Nikica

15

24.   

Matić Matej

Slavko

10

25.   

Mijatović Anamarija

Daniel

30

26.   

Milanović Ante

Zdenko

50

27.   

Milanović Ivona

Slaven

30

28.   

Moro Ivana

Rafael

30

29.   

Moro Ljubomir

Robert

25

30.   

Moro Monika

Boris

45

31.   

Mustapić Matea

Zoran

15

32.   

Obradović Katarina

Stojan

15

33.   

Palameta Martin

Željko

30

34.   

Pažin Katica

Stojan

40

35.   

Pažin Marija

Željko

25

36.   

Perić Anđela

Stjepan

30

37.   

Perić Domagoj

Vinko

35

38.   

Perić Dragan

Nikica

5

39.   

Perić Ivana

Miro

30

40.   

Perić Ljiljana

Marinko

45

41.   

Perić Tomislav

Slaven

25

42.   

Prkačin Filip

Ivan

15

43.   

Proleta Darija

Vjekoslav

15

44.   

Proleta Matea

Ivan

25

45.   

Puljić Antonela

Ivica

35

46.   

Puljić Ivona

Ante

45

47.   

Puljić Mateo

Pavo

15

48.   

Raguž Boško

Zvonimir

40

49.   

Raguž Marijan

Ljubomir

35

50.   

Raguž Mihaela

Mile

30

51.   

Raguž Vinko

Marko

15

52.   

Sefo Muhamed

Mirsad

35

53.   

Šutalo Antonio

Nikica

35

54.   

Šutalo Borna

Kornelije

20

55.   

Šutalo Veronika

Josip

15

56.   

Vujinović Anastasija

Velibor

35

57.   

Vujnović Anamarija

Milenko

20

58.   

Vujnović Lorena

Milenko

30

59.   

Vujnović Zvonimir

Nikola

15

 

 

II

Stipendija se dodjeljuje za tekuću akademsku godinu u bespovratnom iznosu. Iznos, način isplate i međusobni odnosi između općine Stolac kao davatelja stipendije i studenta kojem je dodijeljena stipendija regulirati će se posebnim ugovorom.

 

III

Studenti kojima su ovom Odlukom dodijeljene stipendije, dužni su do srijede 07.07.2021. godine u Službu za financije i proračun dostaviti potvrdu o otvorenom tekućem računu kod poslovne banke.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja, ista će biti objavljena na oglasnoj ploči i  web stranici Općine Stolac.

 

Broj: 01/1-814-1/21

Stolac,  01.07. 2021. godine

                                                                                                     

NAČELNIK OPĆINE

Stjepan Bošković, dipl.ing.