036 853 101

grad@stolac.gov.ba

JAVNI POZIV za prikupljanje prijava za poticanje proljetne sjetve

Na  osnovu  Javnog  poziva  općinama  i  gradovima  Federacije  Bosne  i  Hercegovine  za poticanje  proljetne  sjetve  raspisanog  od  strane  Federalnog  ministarstva  poljoprivrede, vodoprivrede  i  šumarstva  Sarajevo  broj:01-04/2-549/2020  objavljenog  11.04.2020.godine  u Dnevnom  listu  –  Oslobođenju  i  WEB  stranici  FMPVŠ  i  potpisanog  Sporazuma  o  realizaciji programa poticanja proljetne sjetve između Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  Sarajevo, Općine Stolac, načelnik općine raspisuje:

 JAVNI POZIV

za prikupljanje prijava za poticanje proljetne sjetve (povrtlarskih i ratarskih kultura) na području općine Stolac za 2020. godinu kroz sufinanciranje nabave sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava (zahtjeva) za poticanje proljetne sjetve na području općine Stolac za 2020. Godinu kroz sufinanciranje nabave sjemena , mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava.

I. PRAVO UČEŠĆA

A ) Poticanje proljetne sjetve na području općine Stolac za 2020. godinu

Pravo na podnošenje prijava (zahtjeva) po ovom Javnom pozivu imaju korisnici (obrtnici, pravna ili fizička lica) koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete :

  • Da se bave poljoprivrednom djelatnošću s sjedištem/prebivalištem na području općine Stolac,
  • Da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstva i Registar klijenata koji vodi nadležna Služba,
  • Imaju u posjedu obradivo poljoprivredno zemljište ili Ugovore o zakupu poljoprivrednog zemljišta,

 

II. POSEBNI UVJETI

pored navedenih općih uvjeta, su :

-da je zasnovana proizvodnja ratarskih ili povrtlarskih kultura u proljetnoj sjetvi 2020. godine

III. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zainteresirani poljoprivredni proizvođači se prijavljuju pismeno putem službe za gospodarstvo i inspekcijske poslove (ured broj 9 ) Općine Stolac i trebaju dostaviti.

  1. Zahtjev
  2. Kopiju važećeg žiro-računa banke
  3. Original fiskalne račune ili fakture sa dokazima o plaćenim fakturama ili druge dokaze o izvršenom plaćanju za nabavljeni repromaterijal (sjemena, mineralno đubrivo i zaštitna sredstva).

 IV. PROCEDURA ODABIRA KANDIDATA ZA DODJELU SREDSTAVA

Općinski načelnik imenuje stručno Povjerenstvo za odabir kandidata za dodjelu sredstava. Zadatak Povjerenstva je : pregled prispjelih prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva, uviđaj na licu mjesta, obračun iznosa poticaja i sačinjavanje rang liste koju dostavljaju Općinskom načelniku. Suglasnost na predloženu rang listu daje Općinski načelnik. Rang lista odabranih kandidata se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Stolac, službenoj web stranici Općine Stolac.

O načinu i vremenu isplate poticaja za proljetnu sjetvu rangirani kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Ovaj javni poziv će biti objavljen na oglasnoj ploči Općine Stolac i službenoj web stranici Općine Stolac.

Javni poziv otvoren je od 23.07.2020. godine do 07.08.2020. godine do 15:00 sati.

NAPOMENA : Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu :

Općina Stolac

Kralja Tomislava bb

88360 Stolac

Ili osobno na pisarnu općine Stolac

 

S naznakom :

“Prijava na Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za proljetnu sjetvu za 2020“