036 853 101

grad@stolac.gov.ba

JAVNI POZIV za financiranje i sufinanciranje projekata poljoprivrednih zadruga koje djeluju na području grada Stoca

Na temelju članka 30. Statuta Grada Stoca (“Službeni glasnik grada Stoca 4/22”), Gradonačelnik grada Stoca objavljuje;

 

JAVNI POZIV za financiranje i sufinanciranje projekata poljoprivrednih zadruga koje djeluju na području grada Stoca

 

I

Grad Stolac objavljuje Javni poziv za prijavu projekata poljoprivrednih zadruga koje djeluju na području grada Stoca a koji će se financirati/sufinancirati iz proračuna Grada Stoca u 2023. godini.

II

Pravo prijave na Javni poziv imaju sve poljoprivredne zadruge koje djeluju na području Grada Stoca i upisane u RPG i RK.
Prijavljeni projekti poljoprivrednih zadruga trebaju se odnositi na:
• Nabava opreme, strojeva i uređaja,
• Izgradnja novih građevinskih objekata za obavljanje registrirane djelatnosti,
• Proširenje/rekonstrukcija postojećih objekata za obavljanje registrirane djelatnosti.
• Podizanje višegodišnjih nasada

III

Prijava treba sadržavati:
1. Popunjen prijavni obrazac,
2. Rješenje o registraciji za podnositelja prijave,( ovjerena preslika rješenja o upisu u sudski registar)
3. Identifikacijski broj zadruge,
4. Potvrdu o upisu RPG i RK za zadrugu
5. Ovjerena kopija osobne iskaznice direktora/odgovorne osobe u zadruzi

IV

Podnositelj prijave može tražiti ukupan iznos vrijednosti projekta ili sufinanciranje dijela nedostajućih sredstava, što je dužan naznačiti u prijavi.

V

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog poziva na oglasnoj ploči grada Stoca i službenoj Web stranici www.stolac.gov.ba.

VI

Prijave se podnose na posebnom obrascu na protokol u pisarnici, na adresu: Grad Stolac, Banovinska b.b. 88360 Stolac, s naznakom: “NE OTVARAJ – prijava za financiranje i sufinanciranje projekata poljoprivrednih zadruga koje djeluju na području grada Stoca“.
Obrazac za prijavu projekta može se preuzeti u zgradi gradske uprave – Pisarnica ili službenoj Web stranici www.stolac.gov.ba.
Projekti sa nepotpunom dokumentacijom, podneseni van utvrđene forme i roka neće se razmatrati.

Broj: 01/1-1559/23
Datum: 19.10.2023.godine.

GRADONAČELNIK
Stjepan Bošković, dipl.ing.