036 853 101

grad@stolac.gov.ba

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Stolac u akademskoj 2020./2021. godini

Na temelju članka 33. Statuta općine Stolac («Sl. glasnik općine Stolac» broj: 01/98 i 01/02) i Odluke o načinu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Stolac u akademskoj 2020./2021. godini («Sl. glasnik općine Stolac» broj: 03/21), Načelnik općine Stolac, raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Stolac
u akademskoj 2020./2021. godini

I

Raspisuje se javni natječaj za dodjelu stipendija iz proračuna Općine Stolac  redovitim studentima prvog i drugog ciklusa visokog obrazovanja s područja Općine Stolac (u daljem tekstu: studenti), koji ispunjavaju uvjete utvrđene Kriterijima i Javnim natječajem.

Stipendija se dodjeljuje za akademsku 2020./2021.  godinu.

II

Pravo prijave na natječaj za dodjelu stipendije Općine Stolac imaju redoviti studenti s područja općine Stolac  koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
– da su državljani Bosne i Hercegovine,
– da imaju prebivalište na području općine Stolac,
– da su u statusu redovitog studenta,
da tijekom studija nije obnovio više od jedne godine, s tim da to ne može biti godina u kojoj

   se natječe za dodjelu stipendije,

– da student studira na javnoj visokoškolskoj ustanovi,

– da ne primaju stipendiju/subvenciju  od drugog davatelja ili studentski kredit.

Stipendija se ne može dodijeliti za dva ili više studenata iz istog obiteljskog kućanstva.

III

Iznos stipendije, broj korisnika stipendije i Rješenje o dodjeli stipendija donosi Načelnik, na prijedlog Povjerenstva za utvrđivanje liste za dodjelu stipendija.
Lista za dodjelu stipendija utvrđuje se u skladu s kriterijima utvrđenim Odlukom o načinu i kriterijima  za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Stolac u akademskoj 2020./2021. godini.

 

IV

Prijave na natječaj za dodjelu stipendija podnose se isključivo na posebnom obrascu koji se može preuzeti na web stranici općine Stolac: www.stolac.gov.ba ili na pisarnici općine Stolac, Ul. Kralja Tomislava b.b. Stolac.

V

Uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendije studenti su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

  1. Presliku CIPS-ove osobne iskaznice;
  2. Potvrdu o statusu redovitog studenta i godini studija;
  3. Potvrda da ne obnavlja godinu studija u tekućoj akademskoj godini;
  4. Potvrdu Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ da ne primaju stipendiju navedenog Ministarstva;
  5. Potvrdu Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ da ne primaju subvenciju za smještaj od navedenog Ministarstva
  6. Izjavu da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit;
  7. Presliku prve stranice indeksa;
  8. Dokaze o  otežanim uvjetima života:

–       dokaz o poginulim, umrlim ili nestalim roditeljima  (uvjerenje nadležnog  tijela ili smrtni list),

 

–       rješenje o utvrđivanju invalidnosti za studenta podnositelja prijave,

–       potvrdu o redovnom školovanju za studente čija su  braća i sestre na  redovitom školovanju.

  1. Dokaz o postignutim rezultatima u učenju:

–      za studente prve godine studija svjedodžbe o završenim razredima srednje škole,

–      potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodnih godina studija.

VI

Rok za podnošenje prijava je 31.03.2021.godine. Javni  natječaj će biti objavljen na službenoj web stranici i  oglasnoj ploči općine Stolac.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti putem pošte ili predajom u pisarnicu Općine Stolac, Ul. kralja Tomislava b.b. Stolac sa naznakom  – Povjerenstvo za utvrđivanje liste za dodjelu stipendija u akademskoj 2020./2021. godini, Ul. kralja Tomislava b.b. Stolac.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

Sve informacije u vezi natječaja mogu se dobiti u zgradi Općine i na tel. 036/853-101.  

                                                                                                           

 

NAČELNIK OPĆINE

Stjepan Bošković, dipl. ing.

 

 

Broj; 01/1-276/21

Datum: 08.03.2021. godine