036 853 101

grad@stolac.gov.ba

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za realizaciju mjera pomoći poduzetnicima pogođenim posljedicama proglašene nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području općine Stolac

Na temelju članka 5. Odluke o mjerama pomoći poduzetnicima pogođenim posljedicama proglašene nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području općine Stolac («Službeni glasnik općine Stolac», broj: 2/20), Općinski načelnik raspisuje

 

 

J A V N I    P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za realizaciju mjera pomoći poduzetnicima pogođenim posljedicama proglašene nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području općine Stolac

 

 

I- PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem na području općine Stolac, a kojima je zabranjen rad naredbama Federalnog stožera civilne zaštite, Županijskog stožera civilne zaštite i Stožera civilne zaštite općine Stolac, da podnesu Zahtjev za realizaciju mjera pomoći  poduzetnicima pogođenim posljedicama proglašene nepogode uzrokovane korona virusom COVID 19.

 

Općina Stolac će odobriti sljedeće mjere pomoći:

 • Oslobađanje od plaćanja poreza na tvrtku,
 • Oslobađenje od plaćanje komunalne naknade,
 • Oslobađenje od plaćanja naknade za korištenje javnih površina u vlasništvu općine Stolac,
 • Oslobađanje obveze plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Općine Stolac,
 • Oslobađanje plaćanja zakupa/koncesije na poljoprivrednom zemljištu u kojima je općina Stolac zakupodavatelj/koncesor,
 • Oslobađanje obveze plaćanja naknada za postavljanje reklamnih panoa,
 • Obustava svih ovršnih postupaka i postupaka prisilne naplate prema poduzetnicima za vrijeme trajanja proglašene prirodne nesreće, pokrenutih od strane općine Stolac, javnih ustanova i javnih poduzeća kojima je osnivač općine Stolac.

 

 

II- UVJETI ZA REALIZACIJU MJERA POMOĆI

 

Uvjeti koje podnositelj zahtjeva treba ispuniti kako bi ostvario pravo na mjere iz točke I Javnog poziva su sljedeće:

 • sjedište na području općine Stolac,
 • zabrana rada naredbama Federalnog stožera civilne zaštite, Županijskog stožera civilne zaštite i Stožera civilne zaštite općine Stolac

 

III- POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Podnositelji zahtjeva su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju: Popunjen obrazac zahtjeva Prilog I.

IV- OBRADA PRIJAVA I IZVJEŠTAVANJE

 

            Općina Stolac zadržava pravo provjere svih podataka navedenih u dostavljenoj dokumentaciji, kao i pribavljanje ostalih podataka potrebnih za donošenje odluke po službenoj dužnosti.

Zahtjevi podneseni izvan roka, te zahtjevi koji ne ispunjavaju uvjete Javnog poziva će biti odbačeni.

 

V-OSTALE INFORMACIJE

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 036/853-101 i

e-mail: opcina@stolac.gov.ba

 

Dokumentacija iz ovog Poziva dostavlja se:

 • izravno na protokol općine Stolac, preporučeno putem pošte na adresu: Ul. Kralja Tomislava b.b., 88360 Stolac ”PRIJAVA NA JAVNI POZIV-MJERE POMOĆI GOSPODARSTVU“ s naznakom ”NE OTVARATI“, ili
 • putem elektroničke pošte na adresu: opcina@stolac.gov.ba

 

Javni poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog poziva na službenoj web stranici općine Stolac.

 

Broj: 01/1-670/20

Datum: 17.06.2020. god.

 

NAČELNIK OPĆINE

Stjepan Bošković, dipl.ing.