036 853 101

grad@stolac.gov.ba

ISPRAVKA JAVNOG NATJEČAJA za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Stolac u akademskoj 2020./2021. godini

Na temelju članka 33. Statuta općine Stolac («Sl. glasnik općine Stolac» broj: 01/98 i 01/02) i Odluke o načinu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Stolac u akademskoj 2020./2021. godini («Sl. glasnik općine Stolac» broj: 03/21), Načelnik općine Stolac, raspisuje:

 

ISPRAVKU JAVNOG NATJEČAJA
za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Stolac
u akademskoj 2020./2021. godini

 

I

Vrši se ispravka  javnog  natječaja  za dodjelu stipendija iz proračuna Općine Stolac  redovitim studentima prvog i drugog ciklusa visokog obrazovanja s područja Općine Stolac (u daljem tekstu: studenti), koji ispunjavaju uvjete utvrđene Kriterijima i Javnim natječajem, i to integralnog teksta javnog natječaja objavljenog na web stranici Općine Stolac i oglasnoj ploči Općine Stolac dana 08. 03. 2021. godine, kako slijedi:

U natječaju   za dodjelu stipendije studentima s područja općine Stolac u akademskoj 2020./2021. godini vrši se ispravka na način da se  u članku 2. Stavak 1., točci 6. briše  riječ „subvencija“., te u članku 5. u potpunosti briše točka 5., „ Potvrdu Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ da ne primaju subvenciju za smještaj od navedenog Ministarstva“.

 

II

U ostalim dijelovima tekst javnog natječaja ostaje neizmijenjen.

 

 

 

                                                                                                              

NAČELNIK OPĆINE

Stjepan Bošković, dipl. ing

 

 

Broj; 01/1-276-1/21

Datum: 10.03.2021. godine