036 853 101

grad@stolac.gov.ba

GV Stolac: Usvojen rebalans proračuna u iznosu od 24 930 499,33 KM

U salonu gradske uprave održana je u danas X. sjednica Gradskog vijeća Stolac. Na sjednici su vijećnici nakon utvrđenog dnevnog reda i izvoda iz zapisnika sa IX. sjednice GV Stolac usvojili Odluku o izmjenama i dopunama odluke o usvajanju Proračuna grada Stoca za 2023. godinu. Radi se o drugim Izmjenama i dopunama Proračuna, tako da Proračun grada Stoca za 2023. godinu iznosi 24 930 499,33 KM.

Prva izmjena i dopuna proračuna usvojena je u ožujku kada je on iznosio 23 354 531,00 KM. Predložene druge izmjene i dopune su samo neminovan slijed koji prati aktivnosti uprave u 2023. godini na okončanju planiranih projekata koji datiraju iz ranijih godina i otvaranju novih investicija i projekata.

Usvojene su i Odluka o suglasnosti na Pravilnik o vrstama vlastitih javnih prihoda Grada Stoca, Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Stoca i Odluka o interesu Grada Stoca za dodjelu koncesije.

Godišnja izvješća o radu podnijeli su ; Dom zdravlja Stolac, OŠ Stolac, OŠ Crnići, Srednja škola Stolac, Dječji vrtić Stolac, Komunalno poduzeće Stolac, Centar za socijalni rad Stolac, GJP, DVD Stolac, Crveni križ, JU “Radimlja” Stolac i JU “Centar za kulturu i sport” Stolac.