036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Grad Stolac se zahvaljuje svima koji su doprinijeli da Advent u Stocu bude uspješan

Organizacijski odbor Adventa u Stocu; Grad Stolac, JU Centar za kulturu i sport, JU Radimlja i UG Stolac Media ovim putem želi zahvaliti svima koji su doprinijeli kako bi Advent u Stocu bio uspješan.

Hvala svima koji su sudjelovali u ukrašavanju grada, a to su: Komunalno d.o.o. Stolac, DVD Stolac, EP HZ HB poslovnica Stolac koji su omogućili da sve naše ideje pretvore u djelo.

Organizatori se zahvaljuju svima koji su na bilo koji način pridonijeli veličini ovog Adventa, a posebna zahvala djeci koja su sudjelovala u programu te ovim putem zahvaljujemo Srednjoj školi Stolac, Osnovnoj školi Crnići,  Osnovnoj školi Stolac i Dječjem vrtiću Stolac na njihovim predstavama. Zahvaljujemo dr. Marku Šutalu na duhovnom predavanju, Hrvatskom kazalištu Travnik na predstavi „Oblaci“, Lutkarskom kazalištu Mostar na predstavi „Čudo Badnje večeri“.

Zahvaljujemo na glazbenom programu klapi Kaše, Acoustic duo Emma i Ivan, Tamburaškom sastavu Miris Juga i Trio Ritmu.

Posebna zahvala svim sudionicima koji su sudjelovali u velikom božićnom koncertu „Radujte se narodi“, a to su: Akademski zbor Pro musica, Zborovi župe Stolac, Zbor Iustus Domanovići, Tamburaški orkestar Mostar, Klape “Narenta”, “Amo ća”, “Ero” i solisti Monija Jarak Mikulić, Karlo Milićević, Danijel Perić i Tomislav Perić.

Gastro ponuda i ove godine je bila na zavidnoj razini, a sve to zahvaljujući našim ugostiteljima koji su na adventskim kućicama neumorno kuhali sve vrijeme Adventa.

Hvala svima onima koji su na bilo koji način dali svoj doprinos. Posebno hvala Vama dragi posjetitelji koji ste došli u velikom broju, vidimo se i sljedeće godine na našem „Adventu u Stocu“.

Organizacijski odbor Adventa u Stocu