036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Centar za socijalni rad Stolac; Poziv korisnicima prava na dječji dodatak

Pozivaju se svi korisnici prava na dječji dodatak, da se u što kraćem roku, a najkasnije do 31.10.2021. godine odazovu u prostorije Centra za socijalni rad Stolac jer je u tijeku revizija prava na dječji dodatak. Iz Centra obavještavaju korisnike prava na dječji dodatak da su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Kućna lista ovjerena od nadležnog tijela,
 2. Potvrde o prijavi prebivališta za sve osobe navedene u kućnoj listi,
 3. Preslike osobnih iskaznica za punoljetne članove kućanstva,
 4. Potvrda o redovitom školovanju za djecu stariju od 15 godina,
 5. Dokaz o prihodima kućanstva i to:
 • uvjerenje o iznosu primanja iz radnog odnosa za osobe s kućne liste koje su uposlene,
 • uvjerenje o primanjima po osnovu starosne, invalidske i obiteljske mirovine ili ček o zadnjoj mirovini, za osobe s kućne liste koje primaju mirovinu,
 • uvjerenje o (ne)ostvarivanju prava i visini primanja po propisima o braniteljsko-invalidskoj zaštiti ( samo za osobe starije od 45 godina ),
 • uvjerenje porezne uprave o ostvarivanju prihoda po osnovu (su)vlasništva poduzeća ili samostalne radnje (trgovačka, ugostiteljska, obrtnička i dr.), prihoda od dopunske djelatnosti, prihoda od imovinskih prava i prihoda po osnovu autorskih prava, za punoljetne osobe s kućne liste,
 1. Uvjerenje službe za zapošljavanje o nezaposlenosti i iznosu naknade za nezaposlenost za osobe s kućne liste koje se nalaze na zavodu za zapošljavanje
 2. Uvjerenje nadležne općinske službe o (su)vlasništvu samostalne radnje (trgovačka, ugostiteljska, obrtnička i dr.), odnosno o obavljanju dopunske djelatnosti,
 3. Uvjerenje nadležne policijske uprave o vlasništvu motornog vozila za sve osobe s kućne liste,
 4. Dokaz da je ostvareno pravo na uvoz ili kupovinu motornog vozila na domaćem tržištu kao ortopedsko pomagalo sukladno propisima iz oblasti carinske politike,
 5. Procjena vrijednosti motornog vozila od ovlaštenog sudskog vještaka ( smo ukoliko se radi o vozilu za koje već nije izvšena procjena )
 6. Rješenje Centra o utvrđivanju oštećenja organizma, odnosno o sposobnosti i razvrstavanju djece i nalaz i mišljenje nadležne institucije/povjerenstva za dijete s invaliditetom,
 7. Odluka nadležnog suda o određivanju visine naknade za uzdržavanje (alimentacija) i o povjeri djeteta kod razvoda braka.

NAPOMENA: Navedena dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerenoj preslici.

U slučaju nejasnoća koje bi se eventualno mogle pojaviti ostavljamo vam brojeve telefona Centra za socijalni rad Stolac na koje ih možete kontaktirati: 036/819-047 i 036/853-104.