036 853 101

grad@stolac.gov.ba

25 godina nakon rata deminirana Gola brda

Nakon gotovo 6 mjeseci rada, deminerska organizacija MAG dovršila je deminiranje lokaliteta Gola Brda, u općini Stolac. Ovo je drugi zadatak koji je MAG ove godine završio (a treći od 2017.) u ovoj općini zahvaljujući izdašnoj podršci U.S. Deparatment of State i Ambasadi Sjedinjenih Američkih država  u BiH. Deminiranje lokacije provedeno je u izuzetno dobroj suradnji s BHMAC-om i njegovim regionalnim uredom u Mostaru.

Nakon konačnih provjera i evaluacije od strane BHMAC-a, ovaj projekt će omogućiti  vraćanje ukupno 1,4 km2 površine na upotrebu krajnjim korisnicima i lokalnim zajednicama Bančići, Burmazi, Rudine, Gornje Hrasno itd. Tijekom izvođenja radova  na ovoj površini je pronađeno i uništeno 32 protupješačke mine (uključujući i 18 mina PROM 1) i 4 neeksplodirana ubojita sredstva.

Samo nekoliko tjedana nakon što je MAG dovršio postupak deminiranja na nekim područjima, lokalni stanovnici ponovno su počeli koristiti zemlju, koseći svježu travu za stoku. Korisnici će nakon 25 godina ponovo ovo područje moći  koristiti za ispašu,  lov, skupljanje plodova i ljekovitog bilja itd.

Tijekom ceremonije primopredaje u petak, 25. lipnja, Clement Meynier, direktor MAG-a u BiH, naglasio je da je uspjehu projekta doprinijelo snažno partnerstvo između MAG-a, BHMAC-a i općine Stolac. “Ovo je još jedan korak i dodatni doprinos postizanju našeg zajedničkog cilja, a to je Bosna i Hercegovina bez mina”, rekao je.

Koordinator za deminiranje  općinske službe za civilnu zaštitu općine Stolac Milenko Vujinović  se zahvalio  na kvaliteti izvedenih radova i bio je oduševljen kad je vidio kako ljudi ponovo koriste zemlju 25 godina nakon završetka rata.

MAG, britanska nevladina organizacija koja djeluje u 25 zemalja širom svijeta, djeluje u Bosni i Hercegovini od svibnja 2017. Organizacija trenutno zapošljava 78  nacionalnih i dva internacionalna djelatnika. Od 2017. godine, MAG u BiH pronašao i uništio  više od 2000 mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava i doprinio  vraćanju  više od 15 miliona metara kvadratnih  zemljišta  lokalnim stanovnicima i krajnjim korisnicima.

Rad MAG-a u BiH omogućen je uz izdašnu potporu američkog State Departmenta (United States State Department), njemačkog Federalnog ureda vanjskih poslova (Germany’s Federal Foreign Office) i švedske međunarodne suradnje (Swedish International Cooperation).