036 853 101

grad@stolac.gov.ba

U tijeku je upis u Dječji vrtić Stolac

Dječji vrtić Stolac” od 06.lipnja 2022.godine do 10.lipnja 2022. godine vrši upis nove djece za pedagošku 2022/2023. godinu. Upis i prijava može se obaviti svakim radnim danom u vremenu od 9:00 do 12:00 sati.
Svi zainteresirani roditelji (nove djece)  trebaju donijeti rodni list djeteta kako bi mogli popuniti UPISNI LIST i potpisati UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA DJEČJEG VRTIĆA.