036 853 101

grad@stolac.gov.ba

U petak sjednica Gv Stolac

Stolac

IX. sjednica Gradskog vijeća Grada Stoca održat će se dana 24.03.2023 godine (petak ) u prostorijama grada Stoca sa početkom u 9 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa VIII Sjednice Gradskog vijeća Stolac,
2. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o usvajanju Proračuna grada Stoca za 2023. godinu,
3. Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Proračuna grada Stoca za 2022.godinu,
4. Odluka o usvajanju završnog računa Grada Stoca za 2022. godinu,
5. Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti nekretnina,
6. Odluka o načinu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima sa područja Grada Stoca u ak. 2022/2023 god.,
7. Odluka o subvencioniranju zapošljavanja vježbenika i nezaposlenih osoba na evidenciji Službe za zapošljavanje HNŽ – Podružnica Stolac,
8. Odluka o prethodnoj suglasnosti na Nacrt Statuta Turističke zajednice Grada Stoca,
9. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu grada Stoca 11x,
10. Odluka o gubitku prava korištenja na nekretnini,
11. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na temelju Javnog natječaja broj: 01/1-129/23 od 03.02.2023. godine za prikupljanje prijava za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na području grada Stoca,
12. Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni vode i komunalnih usluga vodoopskrbnog sustava Crnići greda,
13. Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni vode i komunalnih usluga vodoopskrbnog sustava Rotimlja,
14. Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni vode i komunalnih usluga vodoopskrbnog sustava Hodovo,
15. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o vodovodnom sustavu,
16. Zahtjevi građana,
17. Vijećnička pitanja.