036 853 101

grad@stolac.gov.ba

U petak II. sjednica GV Stolac

II. sjednica Gradskog vijeća Stolac održat će se u petak 17. 06. 2022. god. u prostorijama Gradske uprave Stolac sa početkom u 09:00 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa I. sjednice GV Stolac,
 2. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o usvajanju Proračuna grada Stoca za 2022. godinu,
 3. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izvršenju Proračuna grada Stoca za 2022. godinu,
 4. Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Proračuna grada Stoca za razdoblje od 01.01. do 31.03.2022. godine,
 5. Odluka o davanju jamstva,
 6. Odluka o utvrđivanju javnog interesa,
 7. Odluka o usvajanju Regulacijskog plana dijela gradskog područja “Vidovo polje II” u Stocu,
 8. Odluka o provođenju Regulacijskog plana dijela gradskog područja “Vidovo polje II” u Stocu,
 9. Odluka o pristupanju izmjeni i dopuni Prostornog plana Grada Stoca za razdoblje 2013-2023 godine,
 10. Odluka o prethodnoj suglasnosti na imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja JU Centar za socijalni rad Stolac,
 11. Odluka o suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta JU Centar za socijalni rad Stolac,
 12. Odluka o usklađivanju Javne ustanove “Osnovna škola Stolac” Stolac sa Statutarnom odlukom o gradu Stocu,
 13. Odluka o suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta Javne ustanove “Osnovna škola Stolac” Stolac,
 14. Odluka o usklađivanju Javne ustanove “Osnovna škola Crnići” sa Statutarnom odlukom o gradu Stocu,
 15. Odluka o suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta Javne ustanove “Osnovna škola Crnići”,
 16. Zahtjevi građana,
 17. Vijećnička pitanja.