036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Poziv za prijavu štete od potresa

Pozivamo sve stanovnike Grada Stoca koji su pretrpjeli materijalnu štetu na imovini prilikom razornog potresa, da nastalu štetu prijave u Gradski stožer Civilne zaštite na broj 036 854 666.

Stanovnike koji još nisu prijavili štetu na objektima stradalima u potresu, molimo da to učine čim prije kako bi službe mogle izaći na teren i utvrditi činjenično stanje.