036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Poziv za 6. sjednicu Gradskog izbornog povjerenstva Stolac

BOSNA I HECEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO/KOMISIJA STOLAC

Broj: 19/22

Datum: 2022-09-14

Temeljem članka članka 7. Poslovnika o radu Gradskog izbornog povjerenstva/komisije Stolac s a z i v a m:

6. Sjednicu Gradskog izbornog povjerenstva/komisije Stolac za 2022-09-15 u 09 sati .

Sjednica će se održati u prostorijama Gradskog izbornog povjerenstva/komisije Stolac, Kralja Tomislava b.b., 88360 Stolac.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice

2. Imenovanje članova biračkih odbora (izmjena rješenja)

3. Usvajanje plana obuke biračkih odbora

4. Utvrđivanje adresa biračkih mjesta

5. Tekuća pitanja.

 

Predsjednik GIP/GIK

Miroslav Marić, dipl iur