036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Poziv na identifikaciju korisnicima prava iz oblasti braniteljsko/boračko-invalidske zaštite

Pozivaju se svi korisnici prava iz oblasti braniteljsko/boračko-invalidske zaštite (RATNI VOJNI INVALIDI, KORISNICI OBITELJSKE/PORODIČNE INVALIDNINE I NOSITELJI RATNIH PRIZNANJA I ODLIČJA), da u roku od 15 dana od dana poziva, pristupe u prostorije Gradske Službe za braniteljsko/boračko-invalidsku zaštitu, kako bi se izvršio postupak identifikacije korisnika, a što podrazumijeva sljedeće:

1. Korisnici prava sa mjestom prebivališta-boravišta u Gradu Stocu, moraju se javiti u Gradsku Službu za braniteljsko/boračko-invalidsku zaštitu zbog identifikacije.

2. Korisnici prava koji stalno borave van Grada Stoca, dužni su dostaviti izjavu o životu, ovjerenu od strane nadležnog općinskog/gradskog organa u drugoj općini/gradu u FBiH, odnosno općini/gradu koja se nalazi u Republici Srpskoj (dostavljati svakih 6 mjeseci).

3. Ako korisnik stalno boravi u inozemstvu, obavezan je dostaviti izjavu o životu, koju ovjerava nadležni notar (dostavljati svakih 6 mjeseci).

U koliko se korisnik ne odazove pozivu za dostavljanje navedene izjave o životu ili ne pristupi neposrednoj identifikaciji, ova Služba će do pribavljanja iste, zaključkom o privremenoj obustavi, obustaviti isplatu stečenih prava.