036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Odluka o određivanju lokacija biračkih mjesta za provedbu općih izbora 02.10.202. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija
Grad Stolac
Gradsko izborno povjerenstvo-komisija Stolac
Broj: 06/2022
Datum : 28.07.2022. godine

Temeljem članka 5. stavak (2) Naputka o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta, a u vezi sa člankom 5.1 stavak (1) i (3) Izbornog zakona BiH Gradsko izborno povjerenstvo-komisija Stolac na sjednici održanoj 28.07.2022. godine donosi:

O D L U K U
o određivanju lokacija biračkih mjesta za provedbu općih izbora 02.10.202. godine

1. Lokacije biračkih mjesta za provedbu općih izbora 02.10.2022. godine:

176A 001 Burmazi Lovački dom Burmazi – Pušišta b.b.
176A 002- Kruševo Osnovna škola Kruševo – Kruševo b.b.
176A 003 Podgrad 1 Dječji vrtić Stolac – Humska b.b.
176A 004 Stolac 1 A Osnovna škola Stolac – K. Domagoja b.b.
176A 005 Gorica 1 TZ Radimlja – Radimlja b.b.
176A 006 Rivine 1 Osnovna škola Rivine – Rivine b.b.
176A 007 Bobanovo Dom Bobanovo – Bobanovo b.b.
176A 008 Aladinići Z. Z. Crnići – Aladinići b.b

176A 009 Prenj Osnovna škola Prenj – Prenj b.b.
176A 010 Hodovo 1 Osnovna škola Hodovo – Hodovo b.b.

176A011 Vidovo polje Privatni objekt Z. Vujnović – V. Polje b.b
176A 012 Stolac 2 Vatrogasni dom Stolac – Hrvatskih branitelja b.b

176A 013 Stolac 3 Osnovna škola Stolac – K. Domagoja b.b.
176A 014 Rivine 2 Osnovna škola Rivine – Rivine b.b.
176A 015 Podgrad 2 Dječiji vrtić Stolac – Humska b.b.
176A 016 Gorica 2 Osnovna škola Masline – Masline b.b.
176A 017 Crnići Osnovna škola Crnići – Crnići b.b.
176A 018 Stolac 1B Osnovna škola Stolac – K. Domagoja b.b.
176A 019 Hodovo 2 Osnovna škola Hodovo – Hodovo b.b.

176ANNN. NNN Srednja škola Stolac – K. Domagoja b.b.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Predsjednik GIP/GIK Stolac:
Miroslav Marić, dipl.iur