036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Odluka o dodjeli stipendija studentima područja grada Stoca

Na temelju članka 10. Statutarne Odluke o gradu Stocu ( «Sl. glasnik Grada Stoca» broj: 01/22), i članka 4. Odluke o načinu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima s područja općine Stolac u akademskoj 2021./22. godini, (Sl. glasnik općine Stolac broj 01/22), Gradonačelnik grada Stoca donosi

O D L U K U

O DODJELI STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA GRADA STOCA

I

U akademskoj 2021/22. godini Grad Stolac dodjeljuje stipendije studentima visokoškolskih ustanova koji imaju prebivalište na području grada Stoca, kako slijedi:

Prezime i ime Ime roditelja Ukupan broj bodova
1. Aleksić Toma Marko 35
2. Babić Andreja Žarko 20
3. Bošković Darija Nikica 25
4. Bošković Ivana Željko 15
5. Brać Petra Vide 40
6. Elezović Merjem Edib 5
7. Franjičić Veska Drinko 15
8. Goluža Marko Mario 20
9. Kalfić Mateo Tomislav 25
10. Kavelj Ivana Dalibor 25
11. Kevo Josipa Pavo 15
12. Krešić Bojana Ivan 15
13. Mahmutćehajić Asiya Demir 40
14. Marić Andrea Zlatko 55
15. Marić Ivana Stojan 15
16. Marić Petra Zlatko 45
17. Marković Miljenko Anđelko 40
18. Matić Gabriela Dragan 15
19. Matić Gabrijela Marinko 15
20. Matić Ivana Veselko 65
21. Matić Janja Mirko 35
22. Milanović Ante Zdenko 35
23. Milanović Darija Marinko 25
24. Milanović Ivona Slaven 15
25. Milanović Stanislav Marinko 35
26. Moro Monika Boris 15
27. Pažin Bernad Draženko 40
28. Pažin Katica Stojan 25
29. Perić Anđela Stjepan 40
30. Perić Domagoj Vinko 35
31. Perić Ivana Srećko 30
32. Perić Katarina Vinko 35
33. Perutina Ivana Dano 40
34. Perutina Viktorija Petar 20
35. Prkačin Filip Ivan 15
36. Proleta Antonija Miro 50
37. Proleta Nives Nenad 35
38. Proleta Zrinka Vlaho 15
39. Raguž Ana Željko 15
40. Raguž Lucijana Vide 50
41. Raguž Marijan Ljubomir 35
42. Raič Ivan Ferdo 5
43. Rosić Irena Blaško 25
44. Šimunović Lovro Tihomir 35
45. Vukić Marija Miho 35

II

Stipendija se dodjeljuje za tekuću akademsku godinu u bespovratnom iznosu. Iznos, način isplate i međusobni odnosi između Grada Stoca kao davatelja stipendije i studenta kojem je dodijeljena stipendija regulirati će se posebnim ugovorom.

III

Svaki sudionik Javnog natječaja za dodjelu stipendija nezadovoljan rezultatima natječaja može u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja rezultata natječaja podnijeti prigovor na Odluku o dodjeli stipendije Gradonačelniku, na adresu Grad Stolac, Banovinska bb, 88360 Stolac, s naznakom „Prigovor na rezultate natječaja za dodjelu stipendija u akademskoj 2021./22. godini“.

IV

Studenti koji neće koristiti pravo podnošenja prigovora na rezultate natječaja mogu dostaviti brojeve žiroračuna u Službu za financije i proračun grada Stoca s danom objave ove Odluke.

V

Konačna lista studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju objavit će se nakon isteka roka na prigovore na oglasnoj ploči Gradske uprave i na web adresi www.stolac.gov.ba.

Broj: 01/1-980/22

Stolac, 20.06. 2022. godine

GRADONAČELNIK

Stjepan Bošković, dipl.ing.