036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Obavijest zakonskim zastupnicima dječjeg dodatka s područja grada Stoca

O B A V I J E S T
ZAKONSKIM ZASTUPNICIMA KORISNIKA DJEČJEG DODATKA S PODRUČJA GRADA STOCA

 

Pozivaju se zakonski zastupnici korisnika prava dječjeg dodatka po Zakonu o materijalnoj potpori obiteljima s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 52/22), da dostave obnovljenu dokumentaciju u Centar za socijalni rad Stolac kod kojeg se rješenjem ostvaruje navedeno pravo, kako isti ne bi izgubili pravo na novčanu naknadu u narednom razdoblju.
Ukoliko je zahtjev na temelju kojega je doneseno rješenje o priznavanju prva na dječji dodatak po Zakonu podnesen u mjesecu listopadu, tada do prestanka prava dolazi nakon 12 mjeseci, odnosno zaključeno s mjesecom rujnom.

Zakonski zastupnik korisnika dječjeg dodatka dužan je obnoviti zahtjev za dječji dodatak u mjesecu prije mjeseca priznavanja prava (ako je zahtjev podnesen u mjesecu listopadu, zakonski zastupnik pristupa reviziji do kraja mjeseca rujnu, ako je zahtjev podnesen u mjesecu studenom, zakonski zastupnik pristupa reviziji do kraja mjeseca listopada). Na jednak način se postupa i u pogledu zahtjeva podnesenih u drugim mjesecima.

Zahtjev i obrazac s popisom dokumentacije koju je potrebno dostaviti može se preuzeti u prostorijama Centra za socijalni rad Stolac.

NAPOMENA: Potrebna dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerenoj preslici.
U slučaju nejasnoća koje bi se eventualno mogle pojaviti ostavljamo vam brojeve telefona Centra za socijalni rad Stolac na koje nas možete kontaktirati: 036/819-047 i 036/853-104.

v.d. ravnatelj
Ivan Perić, dipl.iur.