036 853 101

grad@stolac.gov.ba

O B A V I J E S T KORISNICIMA PRAVA NA DODATAK NA DJECU U GRADU STOCU

BOSNA I HECEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD STOLAC
Centar za socijalni rad Stolac

Broj:05-652/22
Datum:05.09.2022.g.

O B A V I J E S T
KORISNICIMA PRAVA NA DODATAK NA DJECU U GRADU STOCU

Pozivaju se korisnici prava dodatka na djecu da dostave obnovljenu dokumentaciju u Centar za socijalni rad Stolac kod kojeg ostvaruju rješenjem ovo svoje pravo, kako isti ne bi izgubili pravo na novčanu naknadu u tekućem razdoblju.

Člankom 22. Zakona o zaštiti obitelji s djecom HNŽ, je određeno da je korisnik dodatka na djecu dužan u svakoj kalendarskoj godini u razdoblju od 1. rujna/septembra do 31. listopada/oktobra- dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava, a za dijete koje se nalazi na redovitom školovanju i dokaz o nastavku školovanja.

Ukoliko korisnik ne dostavi navedene dokaze, prestaje pravo na dodatak na djecu 31. kolovoza/avgusta tekuće godine za djecu u srednjim školama, odnosno 31. listopada/oktobra tekuće godine za studente na visokoškolskim ustanovama.

Obrazac s popisom dokumentacije koju je potrebno dostaviti može se preuzeti u prostorijama Centra za socijalni rad Stolac.

NAPOMENA: Potrebna dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerenoj preslici.
U slučaju nejasnoća koje bi se eventualno mogle pojaviti ostavljamo vam brojeve telefona Centra za socijalni rad Stolac na koje nas možete kontaktirati: 036/819-047 i 036/853-104.

Dostavljeno:
-Javnim mjestima u gadu Stocu- svih naseljenih mjesta
-Službena web stranica Grada Stoca
-Oglasna ploča Grada Stoca
-Arhiv CSR Stolac

 

Ravnatelj

Ivan Perić, dipl.iur