036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Natječaj za dodjelu potpora za obrazovanje tijekom redovitoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija obrazovanja

Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji otvorila je natječaj za potpore za obrazovanje studentima. Stipendija će ove godine iznositi 100 eura mjesečno, a dodjeljuje se za razdoblje od rujna 2023. do lipnja 2024. godine. Prijave traju do 23. studenog.
Natječaj je namijenjen za djeci smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeci nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskim ratnim vojni m invalidima, hrvatski braniteljima iz Domovinskog rata, djeci vojnih invalida, djeci dragovoljaca i djeci hrvatskih branitelja koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru.
Natječaj za dodjelu potpore za obrazovanje ak.god. 2023./2024.-STUDENTI

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na potporu za obrazovanje (NN 101/2019)
Obrazac A2
Obrazac B2
Obrazac C2
Obrazac E
Izjava o sastavu zajedničkog kućanstva