036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Konačna Odluka o dodjeli stipendija studentima s područja grada Stoca

Na temelju članka 10. Statutarne Odluke o gradu Stocu ( «Sl. glasnik Grada Stoca» broj: 01/22), i članka 4. Odluke o načinu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima s područja općine Stolac u akademskoj 2021./22. godini, (Sl. glasnik općine Stolac broj 01/22), Gradonačelnik grada Stoca donosi

KONAČNU ODLUKU

O DODJELI STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA GRADA STOCA

I

U akademskoj 2021/22. godini Grad Stolac dodjeljuje stipendije studentima visokoškolskih ustanova koji imaju prebivalište na području grada Stoca, kako slijedi:

Prezime i ime Ime roditelja Ukupan broj bodova
1. Aleksić Toma Marko 35
2. Babić Andreja Žarko 20
3. Bošković Darija Nikica 25
4. Bošković Ivana Željko 15
5. Brać Petra Vide 40
6. Elezović Merjem Edib 5
7. Franjičić Veska Drinko 15
8. Goluža Marko Mario 20
9. Kalfić Mateo Tomislav 25
10. Kavelj Ivana Dalibor 25
11. Kevo Josipa Pavo 15
12. Krešić Bojana Ivan 15
13. Mahmutćehajić Asiya Demir 40
14. Marić Andrea Zlatko 55
15. Marić Ivana Stojan 15
16. Marić Petra Zlatko 45
17. Marić Sara Zdenko 15
18. Marković Miljenko Anđelko 40
19. Matić Gabriela Dragan 15
20. Matić Gabrijela Marinko 15
21. Matić Ivana Veselko 65
22. Matić Janja Mirko 35
23. Milanović Ante Zdenko 35
24. Milanović Darija Marinko 25
25. Milanović Ivona Slaven 15
26. Milanović Stanislav Marinko 35
27. Moro Monika Boris 15
28. Pažin Bernad Draženko 40
29. Pažin Katica Stojan 25
30. Perić Anđela Stjepan 40
31. Perić Domagoj Vinko 35
32. Perić Ivana Srećko 30
33. Perić Katarina Vinko 35
34. Perutina Ivana Dano 40
35. Perutina Viktorija Petar 20
36. Prkačin Filip Ivan 15
37. Proleta Antonija Miro 50
38. Proleta Nives Nenad 35
39. Proleta Zrinka Vlaho 15
40. Raguž Ana Željko 15
41. Raguž Lucijana Vide 50
42. Raguž Marijan Ljubomir 35
43. Raič Ivan Ferdo 5
44. Rosić Irena Blaško 25
45. Šimunović Lovro Tihomir 35
46. Vukić Marija Miho 35

 

 

Broj: 01/1-980-1/22

Stolac, 30.06. 2022. godine

GRADONAČELNIK

Stjepan Bošković, dipl.ing.