036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata poljoprivrednih zadruga koje djeluju na području grada Stoca

Na temelju članka 10. statutarne odluke o gradu Stocu (“Službeni glasnik grada Stoca 1/22”), Gradonačelnik grada Stoca objavljuje;

 

 

JAVNI POZIV

za financiranje i sufinanciranje projekata

poljoprivrednih zadruga koje djeluju na području grada Stoca

 

I

 

            Grad Stolac objavljuje Javni poziv za prijavu projekata poljoprivrednih zadruga koje djeluju na području grada Stoca a koji će se financirati/sufinancirati iz proračuna Grada Stoca u 2022. godini.

II

 

            Pravo prijave na Javni poziv imaju sve poljoprivredne zadruge koje djeluju na području Grada Stoca i upisane u RPG i RK. 

            Prijavljeni projekti poljoprivrednih zadruga  trebaju  se odnositi na:

  • Nabava opreme, strojeva i uređaja,
  • Izgradnja novih građevinskih objekata za obavljanje registrirane djelatnosti,
  • Proširenje/rekonstrukcija postojećih objekata za obavljanje registrirane djelatnosti.

 

III

 

 

Prijava treba  sadržavati:

  1. Popunjen prijavni obrazac,
  2. Rješenje o registraciji za podnositelja prijave,( ovjerena preslika rješenja o upisu u sudski registar)
  3. Identifikacijski broj zadruge,
  4. Potvrdu o upisu RPG i RK za zadrugu
  5. Ovjerena kopija osobne iskaznice direktora/odgovorne osobe u zadruzi

IV

 

            Podnositelj prijave  može tražiti ukupan iznos vrijednosti projekta ili sufinanciranje dijela nedostajućih sredstava, što je dužan naznačiti u prijavi.

 

V

 

            Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog poziva na oglasnoj ploči grada Stoca i službenoj Web stranici www.stolac.gov.ba.

 

 

VI

 

                 Prijave se podnose na posebnom obrascu na protokol u pisarnici, na adresu: Grad Stolac, Banovinska b.b. 88360 Stolac, s naznakom: “NE OTVARAJ – prijava za financiranje i sufinanciranje projekata poljoprivrednih zadruga koje djeluju na području grada Stoca“.

                 Obrazac za prijavu projekta može se preuzeti u zgradi gradske uprave – Pisarnica ili službenoj Web stranici www.stolac.gov.ba.

                 Projekti sa nepotpunom dokumentacijom, podneseni van utvrđene forme i roka neće se razmatrati.

                

Broj: 01/1- 821 /22

Datum: 27.05.2022.godine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 GRADONAČELNIK

Stjepan Bošković, dipl.ing.