Nastupajući za karate klub Croherc-Makarska Elena Raič je na najbolji mogući način zatvorila državno prvenstvo RH u karateu za uzrast do 14 godina koje se održalo ovog vikenda u Jastrebarskom.

U organizaciji Matice hrvatske Stolac i Općine Stolac, sinoć je u biskupijsko - pastoralnom centru Sarenterum održana promocija knjige Stojana Raguža Gunjinovića “Etnografija Hrvata katolika u Humini od početka XVII. do kraja XX. stoljeća”. O knjizi su nadahnuto govorili profesor Ivo Raguž, don Ivan Perić, dr.sc. Marinko Marić i autor Stojan Raguž Gunjinović iz Požege.

Dani kruha su dani zahvalnosti za plodove zemlje i obilježavaju se svake godine tijekom listopada, a on  nas je iznenadio vremenskim prilikama neočekivanim za ovo doba godine. No  to nije spriječilo učenike Osnovne škole Stolac u tradicionalnom obilježavanju Dana kruha i zahvale za plodove zemlje.

Pozivaju se svi korisnici prava na dječji dodatak, da se u što kraćem roku, a najkasnije do 31.10.2021. godine odazovu u prostorije Centra za socijalni rad Stolac jer je u tijeku revizija prava na dječji dodatak. Iz Centra obavještavaju korisnike prava na dječji dodatak da su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije objavila je Javni poziv za prijam 100 vježbenika u županijska tijela uprave, upravne organizacije i druge službe, tijela i institucije Hercegovačko-neretvanske županije.

U srijedu 20.10.2021. u 20 sati u biskupijskom pastoralnom centru Sarsenterum održat će se predstavljanje knjige autora Stojana Raguža Gunjinovića.

Na temelju članka 363. st. 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj:66/13 i 100/13), članka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u svojini Federacije BiH, županija, općina i gradova („Službene novine F BiH“, broj:17/14),  čl. 33. Statuta („Službeni glasnik općine Stolac“, broj:1/98, 1/02),  te Odluka o raspolaganju nekretnina u svojini Općine Stolac („Službeni glasnik Općine Stolac“, broj:06/21)  Načelnik Općine Stolac, donosi:

O D L U K U

  1. Poništava se natječaj o osnivanju prava građenja na neizgrađenom građevnom zemljištu u svojini općine Stolac putem javnog nadmetanjabroj:01/1-1306/21 od 28.09.2021 godine , objavljen u Večernjem listu, na staranici općine i oglasnoj ploči, koji se trebao održati 15.10.2021 godine.    
  2. Odluka stupa na snagu danom donošenja

 

Broj: 01/1-1306/21-1                                                                          

Datum:15.10.2021. godine         

NAČELNIK OPĆINE

Stjepan Bošković, dipl.ing.