Na temelju članka 363. st. 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj:66/13 i 100/13), članka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, županija, općina i gradova („Službene novine F BiH“, broj:17/14),  čl. 33. Statuta („Službeni glasnik općine Stolac“, broj:1/98, 1/02),  te Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Stolac („Službeni glasnik Općine Stolac“, broj:05/21)  Načelnik Općine Stolac, o b j a v lj u j e:

Hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman izjavio je u danas u Stocu kako Vlada RH neće dopustiti da Hrvati u Bosni i Hercegovini budu zakinuti, inzistirajući da oni imaju pravo birati svoje legitimne predstavnike vlasti bez preglasavanja.

IV. sjednica Općinskog vijeća Stolac održat će se dana 21. 05. 2021. godine (petak)  u prostorijama općine Stolac sa početkom u 09. 00 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

Povodom obilježavanja 76. obljetnice Bleiburške tragedije, svečana komemoracija i sv. Misa u spomen na žrtve križnog puta održat će se na Radimlji kod Stoca u subotu, 22. svibnja 2021. u 18 sati. Sv. Misu predvodit će don Nikola Menalo, sudski vikar i župnik župe Blagaj-Buna.

U petak 7. svibnja  2021. godine su u Srednjoj školi Stolac u Praktikumu za CNC tehnologije sastavljeni i testirani novi CNC Laser ORTUR Master 2  i CNC Router 3018 Pro Max. Kroz protekla 2 mjeseca, Škola je u koordinaciji sa Stručnim Aktivom Strojarske struke, te uz pomoć računovodstva, tehničkog osoblja i učenika, izvršila prodaju starih radijatora centralnog grijanja. Od dijela prikupljenih sredstava naručeni su gore spomenuti CNC strojevi sa pratećim alatima i opremom. Korištenje ovih CNC strojeva u nastavnom procesu znatno će podići razinu teorijskih, i naročito praktičnih znanja i kompetencija učenika strojarske struke.

"JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo poziva sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike Općine Stolac i naselja koja gravitiraju području namjeravane izgradnje projekta Ulaz u Stolac (Vidovo Polje) - veza na M6, da dostave komentare na Plan upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat Ulaz u Stolac (Vidovo Polje)-veza na M6.

Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i  izbjeglicama  iz Bosne  i Hercegovine  („Službene  novine  FBiH”,  broj:  15/05),  i Programa – Podrška razvoju start-up (početnog biznisa) povratnika  broj: 03-32-3- 71 /21 od 14.04.2021 g., a u   cilju  planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomoći održivog povratka, u 2021. godini Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje javni poziv za prikupljanje prijava za odabir korisnika nepovratnih sredstava koja se dodjeljuju obrtnicima/samostalnim poduzetnicima i MSP (malim i srednjim poduzećima) za sufinanciranje njihovih Start up projekata u cilju pružanja podrške održivom povratku na prostoru BiH.