Nakon gotovo 6 mjeseci rada, deminerska organizacija MAG dovršila je deminiranje lokaliteta Gola Brda, u općini Stolac. Ovo je drugi zadatak koji je MAG ove godine završio (a treći od 2017.) u ovoj općini zahvaljujući izdašnoj podršci U.S. Deparatment of State i Ambasadi Sjedinjenih Američkih država  u BiH. Deminiranje lokacije provedeno je u izuzetno dobroj suradnji s BHMAC-om i njegovim regionalnim uredom u Mostaru.

Na temelju članka 363. st. 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj:66/13 i 100/13), članka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, županija, općina i gradova („Službene novine F BiH“, broj:17/14), čl. 33. Statuta („Službeni glasnik općine Stolac“, broj:1/98, 1/02), te Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Stolac („Službeni glasnik Općine Stolac“, broj:06/21) Načelnik Općine Stolac, o b j a v lj u j e:

U salonu općine Stolac održana  je danas V. sjednica Općinskog vijeća Stolac. Na sjednici su vijećnici nakon usvojenog dnevnog reda i izvoda iz zapisnika sa IV. sjednice OV Stolac, usvojili Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna općine Stolac za 2021. godinu.

Na temelju članka 33. Statuta općine Stolac ( «Sl. glasnik općine Stolac» broj: 01/98 i 01/02), i članka 4. Odluke o načinu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima s područja općine Stolac u akademskoj 2020./21. godini, (Sl. glasnik općine Stolac broj 03/21), Načelnik općine  donosi

 

V. sjednica Općinskog vijeća Stolac održat će se dana 25. 06. 2021. godine (petak)  u prostorijama općine Stolac sa početkom u 09. 00 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

Srednja škola Stolac raspisuje natječaj za upis redovitih učenika u  prvi  (I.)  razred  za školsku 2021./2022. godinu po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku za sljedeće  programe i zanimanja:

"Dječji vrtić Stolac" od 14.lipnja 2021.godine do 18.lipnja 2021. godine vrši upis nove djece i prijavu prvašića za produženi boravak za pedagošku 2021/2022. godinu. Upis i prijava može se obaviti svakim radnim danom u vremenu od 9:00 do 12:00 sati.