Na temelju članka 10. Statutarne Odluke o gradu Stocu ( «Sl. glasnik Grada  Stoca» broj: 01/22), i članka 4. Odluke o načinu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima s područja općine Stolac u akademskoj 2021./22. godini, (Sl. glasnik općine Stolac broj 01/22), Gradonačelnik grada Stoca donosi

O D L U K U

O DODJELI STIPENDIJA STUDENTIMA  S PODRUČJA GRADA  STOCA

I

U akademskoj 2021/22. godini Grad  Stolac dodjeljuje stipendije studentima visokoškolskih ustanova koji imaju prebivalište na području  grada Stoca, kako slijedi:

 

Prezime i ime

Ime roditelja

Ukupan broj bodova

1.       

Aleksić Toma

Marko

35

2.       

Babić Andreja

Žarko

20

3.       

Bošković Darija

Nikica

25

4.       

Bošković Ivana

Željko

15

5.       

Brać Petra

Vide

40

6.       

Elezović Merjem

Edib

5

7.       

Franjičić Veska

Drinko

15

8.       

Goluža Marko

Mario

20

9.       

Kalfić Mateo

Tomislav

25

10.   

Kavelj Ivana

Dalibor

25

11.   

Kevo Josipa

Pavo

15

12.   

Krešić Bojana

Ivan

15

13.   

Mahmutćehajić Asiya

Demir

40

14.   

Marić Andrea

Zlatko

55

15.   

Marić Ivana

Stojan

15

16.   

Marić Petra

Zlatko

45

17.   

Marković Miljenko

Anđelko

40

18.   

Matić Gabriela

Dragan

15

19.   

Matić Gabrijela

Marinko

15

20.   

Matić Ivana

Veselko

65

21.   

Matić Janja

Mirko

35

22.   

Milanović Ante

Zdenko

35

23.   

Milanović Darija

Marinko

25

24.   

Milanović Ivona

Slaven

15

25.   

Milanović Stanislav

Marinko

35

26.   

Moro Monika

Boris

15

27.   

Pažin Bernad

Draženko

40

28.   

Pažin Katica

Stojan

25

29.   

Perić Anđela

Stjepan

40

30.   

Perić Domagoj

Vinko

35

31.   

Perić Ivana

Srećko

30

32.   

Perić Katarina

Vinko

35

33.   

Perutina Ivana

Dano

40

34.   

Perutina Viktorija

Petar

20

35.   

Prkačin Filip

Ivan

15

36.   

Proleta Antonija

Miro

50

37.   

Proleta Nives

Nenad

35

38.   

Proleta Zrinka

Vlaho

15

39.   

Raguž Ana

Željko

15

40.   

Raguž Lucijana

Vide

50

41.   

Raguž Marijan

Ljubomir

35

42.   

Raič Ivan

Ferdo

5

43.   

Rosić Irena

Blaško

25

44.   

Šimunović Lovro

Tihomir

35

45.   

Vukić Marija

Miho

35

 

 

 

 

II

Stipendija se dodjeljuje za tekuću akademsku godinu u bespovratnom iznosu. Iznos, način isplate i međusobni odnosi između Grada Stoca kao davatelja stipendije i studenta kojem je dodijeljena stipendija regulirati će se posebnim ugovorom.

III

Svaki sudionik Javnog natječaja za dodjelu stipendija nezadovoljan rezultatima natječaja može u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja rezultata natječaja podnijeti prigovor  na Odluku o dodjeli stipendije Gradonačelniku, na adresu Grad Stolac, Banovinska  bb, 88360 Stolac, s naznakom „Prigovor na rezultate natječaja za dodjelu stipendija u akademskoj 2021./22. godini“.

IV

Studenti koji neće  koristiti pravo podnošenja prigovora na rezultate natječaja mogu dostaviti brojeve žiroračuna u Službu za financije i proračun grada Stoca s danom objave ove Odluke.

V

Konačna lista  studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju objavit će se nakon isteka roka na prigovore na oglasnoj ploči Gradske uprave i na web adresi www.stolac.gov.ba.

 

Broj: 01/1-980/22

Stolac,  20.06. 2022. godine

 

GRADONAČELNIK

Stjepan Bošković, dipl.ing.