036 853 101

grad@stolac.gov.ba

U srijedu VI. sjednica GV Stolac

VI. sjednica Gradskog vijeća grada Stoca održat će se 14.12.2022 godine (srijeda) u prostorijama grada Stoca sa početkom u 9 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa V. Sjednice Gradskog vijeća Stolac,

2. Odluka o suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Službi za upravu Grada Stoca,

3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa,

4. Odluka o kupnji nekretnina,

5. Zahtjevi građana,

6. Vijećnička pitanja.