036 853 101

grad@stolac.gov.ba

U petak IV. sjednica GV Stolac

IV. sjednica Gradskog vijeća Stolac održat će se dana 30.09.2022. godine u prostorijama Gradske uprave s početkom u 09,00 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa III. Sjednice Gradskog vijeća Stolac,
2. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju proračuna grada Stoca za razdoblje od 01.01.-30.06.2022. godine,
3. Odluka o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu prihoda od zakupa, zamjene i koncesije poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na području grada Stoca,
4. Odluka o subvencioniranju troškova prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Grad Stolac,
5. Odluka o usvajanju Nacrta izmjene i dopune Prostornog plana Grada Stoca za razdoblje od 2013-2023 godine,
6. Zahtjevi građana
7. Vijećnička pitanja.