036 853 101

grad@stolac.gov.ba

U četvrtak V. sjednica GV Stolac

V. sjednica Gradskog vijeća grada Stoca održat će se 17.11.2022 godine (četvrtak) u prostorijama grada Stoca sa početkom u 9 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa IV Sjednice Gradskog vijeća Stolac,
2. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna grada Stoca za razdoblje od 01.01.-30.09.2022 godine,
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Proračuna Grada Stoca za 2022 godinu,
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Stoca za 2022 godinu,
5. Zaključak o Nacrtu Proračuna Grada Stoca za 2023 godinu,
6. Zaključak o Nacrtu Odluka o izvršenju Proračuna grada Stoca za 2023 godinu,
7. Odluka o izmjenama i dopunama Prostornog plana Grada Stoca za razdoblje od 2013-2023 godine,
8. Odluka o davanju suglasnosti na korištenje nekretnina –javnog dobra za potrebe realizacije projekta Rekonstrukcija ceste M 17.3 Neum – Stolac na trasi pod dionica III – ulaz u Stolac (Vidovo polje) veza na M6,
9. Odluka o suglasnosti na Izmjene i dopune općih akata JU Centar za šport i kulturu Stolac,
10. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje postupka dodjele koncesije na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na području Grada Stoca,
11. Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na području Grada Stoca,
12. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu grada Stoca, 5 X
13. Zahtjevi građana,
14. Vijećnička pitanja.